logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město dům u Cikánů dům u Černého Koníčka

Nové město - dům u Černé Růže

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházel výstavní gotický dům, který v roce 1377 vlastnil jeden z nejvýznamnějších pražských občanů. Na konci 14. století získala tento dům Univerzita Karlova, která jej ale v roce 1430 prodala. Následně se majitelé tohoto domu často měnili. V průběhu 15. století se v tomto domě nacházel dokonce i hostinec a následně získalo budovu město. Město po Bitvě na Bílé hoře na krátko o tento dům přišlo, ale následně jej opět získalo. V roce 1767 zakoupil tento dům stavitel Jan Josef Wirch. Po jeho smrti se však majitelé domu začali opět často střídat. Někdy v 1. polovině 19. století získal tento dům František Frenzel, který nechal dům od základů přestavět podle plánů svého bratra architekta Jana Jindřicha Frenzela. Dům tak byl přestavěn někdy ve 40. letech 19. století ve slohu klasicistního romantismu. Tím dům získal svou současnou vnější podobu. Mezi lety 1884 – 1888 prodělal dům úpravu interiéru podle plánů Josefa Fanty a posledních úprav se dům dočkal v roce 1932 kdy byl upraven Oldřichem Tylem. Jedná se o třípatrovou bohatě zdobenou klasicistní stavbu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-cerne-ruze-18403184

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/dum-u-cerne-ruze/

Dojmy: Nádherný dům, který se nachází v místě hojného turistického ruchu.

Mapa

Fotografie

×