logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Motol Nové město

Nebušice

Informace

Městský erb:

Praha-Nebusice_CoA

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Nebušice (německy Nebuschitz) jsou městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Nebušice také městská část na severozápadě hlavního města Prahy, o rozloze 368,07 ha. První zmínka o vsi Nebušice je z roku 1273 a je uvedená v konfirmaci papeže Řehoře X. pro klášter premonstrátů na Strahově. V urbáři Strahovského kláštera je však listina z roku 1410, která dává první písemnou zmínku o vsi již do roku 1143, ale je možné že se jedná o falsum, jelikož i když je zde ves zmíněná, tak následně není papežem potvrzená v majetku tohoto kláštera. Ve středověku byla tehdejší obec hlavně usedlostí vinařů, podobně jako například Dejvice. Nebušice spolu s okolními vsemi tvořily hospodářský celek panství strahovského kláštera se střediskem v Horoměřicích, který trval až do roku 1848. Nebušice (podobně jako Dejvice), byly od 15. století ovlivněny rozvojem vinařství. V Nebušicích se kolem poloviny 17. století připomínají tyto viniční usedlosti: Beránka, Malá Beránka, Špendlikářka, Kuliška, Meskomynka, Mečířka, později Jenerálka, Rohovnička, Truhlářka, Gabrielka, Velká a Malá Pachmanka. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se z této vsi stala samostatná obec. Roku 1854 k Nebušicím patřily už jen vinice Malá a Velká Pachmanka, usedlosti Šubrtka, Gabrielka, Truhlářka a Černý jehněčí dvůr. I zde je tedy, stejně jako v Dejvicích, patrný pokles počtu usedlostí již v 19. století. K Praze byla dosud samostatná obec Nebušice připojena roku 1968 jako součást městského obvodu Praha 6, přičemž zde nadále zůstal zachován místní národní výbor. Roku 1990 zde pak vznikla moderní samosprávná městská část Praha-Nebušice a místní národní výbor se přeměnil v úřad městské části. Ve 20. století se Praha-Nebušice začala rozrůstat díky autobusovému spojení, vyrostla tu celá řada rodinných domků a vilek. Na počátku 21. století probíhá rychlý rozvoj Nebušic, zejména v jejich východní částí (byť nová výstavba se začíná objevovat také i na okraji západním). Městská část tak zažívá podobný rozvoj, jako některé obce kolem metropole (například Jesenice, Hostivice, či Zeleneč), tj. výstavbou tzv. satelitních měst (zde Malá Šárka). V roce 1996 zde také byla otevřena International School of Prague. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 2 734 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebu%C5%A1ice

Zdroj: https://www.prahanebusice.cz/mestska-cast/historie/

Dojmy: Poměrně velká městská část, která spíše připomíná samostatnou obec, nežli městskou část.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8875
IMG_8802
IMG_8827
IMG_8813
IMG_8809
IMG_8814
IMG_8831
IMG_8862
IMG_8837
IMG_8816
Vizerka_úprava