logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nebušice fara kostel sv. Cyrila a Metoděje

Nebušice - hřbitovní kaple

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Zdejší hřbitov byl založen roku 1884, jako hřbitov premonstrátského Strahovského kláštera. V témže roce byla vystavěna i centrální kaple v neorománském slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Tato kaple pak slouží jako hrobka Strahovských opatů. Jednotlivý řeholníci jsou pak pohřbíváni po stranách této pohřební kaple. Svého vysvěcení se hřbitov s kaplí dočkali dne 25. října 1885 a dodnes si pak zachovali svůj původní vzhled, ale také účel.

Zdroj: https://www.hrady.cz/hrbitovni-kaple-praha-6-nebusice

Dojmy: Krásná neorománská kaple, která souží také jako opatská hrobka.

Mapa

Fotografie

×