logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město klášter Augustiniánů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie klášter kapucínů s kostelem sv. Josefa

Nové město - klášter Irských Františkánů s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Někdejší klášter irských františkánů – hybernů existoval při bývalém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, dnes dům U Hybernů. Na místě kláštera irských františkánů původně existoval konvent milánských benediktinů ambroziánského ritu založený roku 1355 císařem Karlem IV. klášter s gotickým kostelem sv. Ambrože. V době husitských válek klášter utrpěl značné škody a později byl v menším rozsahu obnoven králem Jiřím z Poděbrad. Povolení založit klášter roku 1629 získali od císaře Ferdinanda II. irští františkáni, kteří pak vykupovali domy na místě budoucího kláštera. Ten byl vybudován jako novostavba v letech 1641–1654. Od roku 1653 začali s novostavbou barokního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie podle plánu architekta Carla Luraga. Hyberni na klášterní zahradě údajně jako první v Čechách na počátku 18. století pěstovali brambory. V roce 1786 byl klášter zrušen v rámci církevních reforem císaře Josefa II. Od roku 1792 zde v kostele vystupovalo divadlo Bouda. V roce 1806 došlo k odsvěcení kostela a následně byl klášter (1808–1811) i kostel (do 1813) přestavěn na celní úřad, podle kterého se dosud nazývá přilehlá ulice V Celnici. Projekty vypracovali pražští architekti Josef Zobel a Georg Fischer a vídeňský Louis Montoyer. Přestavba probíhala v letech 1811–1813 po přestavbě přilehlého kláštera. Provedl ji Josef Zobel pod vedením Georga Fischera. Sochařská výzdoba je dílem F. X. Lederera. Přestavba silně zasáhla do vnější i vnitřní podoby obou staveb. Zatímco samotný klášter byl opatřen nepříliš výraznými pravidelně členěnými fasádami, budova kostela je hmotná empírová budova s poměrně strohými rysy a charakteristickým mohutným průčelím s masivními dórskými sloupy. Při této přestavbě získalo průčelí bývalého klášterního kostela charakteristickou empírovou fasádu. Ta je volnou replikou Gentzovy fasády berlínské mincovny z let 1798–1800 a pohledově uzavírá ulici Na Příkopě. Budova někdejšího kostela Panny Marie je dnes známa jako dům U Hybernů a slouží jako výstavní síň a divadlo Hybernia. Mezi lety 1938 - 1949 bylo divadlo přestavěno na výstavní síň, jehož účelu fungovala budova až do roku 1991. Na konci 90. let 20. století byl kostel upraven na muzikálové divadlo. Rozlehlou budovu bývalého kláštera v roce 2015 prodal v aukci český stát utajenému investorovi, kterým je podle pozdějšího zjištění společnost slovenského podnikatele Milana Fiľa, kterému patří i firma provozující divadlo Hybernia.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/klaster-hybernu-irskych-frantiskanu-15356832

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Hybern%C5%AF

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/klaster-hybernu-irskych-frantiskanu-15356832

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_irsk%C3%BDch_franti%C5%A1k%C3%A1n%C5%AF

Zdroj malby před přestavbou kláštera: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_irsk%C3%BDch_franti%C5%A1k%C3%A1n%C5%AF

Dojmy: Velmi zajímavý areál, u kterého na první pohled není poznat, že se jednalo o klášter s kostelem.

Mapa

Fotografie

×