logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Nové město kostel sv. Kosmy a Damiána kostel sv. Michaela

Nové město - kostel sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Kostel svatého Kříže v Praze na Novém Městě je římskokatolický filální kostel, spadá pod farnost u kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Kostel byl postaven jako jednolodní podélná sálová stavba s klenutou apsidou ve stylu klasicismu[1] v letech 1816–1824. Autorem projektu byl český architekt a profesor polytechniky Jiří Fischer (1768–1828); stavitelem byl Jindřich Hausknecht. Kostel byl postaven z prostředků gubernia a s příspěvkem císaře Františka I. při klášteře řádu školských bratří piaristů, založeném roku 1758 spolu s chlapeckým gymnáziem v Panské ulici. V roce 1938 byl podle dohody mezi Zemským úřadem a pražským arcibiskupstvím zavřený kostel předán do správy ředitele salesiánského díla v Praze, kterým v té době byl pozdější biskup litoměřický a kardinál Štěpán Trochta. Ten postavil Salesiánský ústav pro chlapce v Praze - Kobylisích a s tehdy novou myšlenkou výchovy mládeže v duchu zakladatele salesiánů, turínského kněze sv. Jana Boska, seznamoval pražskou veřejnost i prostřednictvím působení salesiánů v kostele Sv. Kříže. V roce 1938 byl kostel uzavřen, roku 1950 zrušen a odňat salesiánům. O jeho obnovu v roce 1968 se postarali opět salesiáni v čele s kardinálem Štěpánem Trochtou a Václavem Komárkem, který se zde roku 1969 stal výpomocným knězem. Jednoosé průčelí kostela člení vchod mezi dvěma sloupy a dvěma pilastry s iónskými hlavicemi. Nad vstupem je umístěn latinský nápis „AVE CRUX SPES UNICA“ (Zdráv buď kříži, jediná naděje). Na atikovém nástavci je zlatý kříž. Kostel je uvnitř zařízen v dobovém slohu. Na hlavním oltáři je dřevořezba kříže, adorovaného dvěma andílky. V kostele je umístěna fotokopie Turínského plátna v životní velikosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Praha)

Dojmy: Jednoduchý klasicistní kostel, který připomíná řecký antický chrám.

Mapa

Fotografie

×