logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Radlice Ruzyně

Radotín

Informace

Městský erb:

Praha-16_CoA

Navštíveno: 4. 3. 2013

Historie: První historická zmínka dokládající existenci Radotína se nachází v listině českého krále Vladislava II. z rozmezí let 1156–1168, v níž je uvedena zpráva o založení kostela Panny Marie řádu Jana Jeruzalémského na Malé Straně a je zde také připomenut přívoz a brod v Radotíně přes Berounku (v té době však nazývané Mže). První přímá písemná zmínka o této vsi pochází ze dne 10. srpna 1290, kdy byla ves v majetku Zbraslavského kláštera. V roce 1342 se dozvídáme že tato ves se skládala z lesa, krčmy, dvou mlýnů a přívozu. V roce 1420 se stal Radotín po vyplenění Zbraslavského kláštera majetkem Pražanů. Později se ale dostal Radotín opět do rukou majetku kláštera a v roce 1499 dal král Vladislav II. Jagellonský zde dovolil vyrábět papír, který byl vyráběn na hořejším mlýnu. Během třicetileté války tato ves trpěla, jako všechny ostatní. Tudíž byla vypleněna. Již na počátku 18. století zde byla zřízena škola. V roce 1785 byl dle dekretu císaře Josefa II. zrušen Zbraslavský klášter a Radotín se stal součástí Zbraslavského panství, které koupil kníže Bedřich Ottlingen z Wallersteinu. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí.

Bezprostředně po vyhlášení samostatnosti Československé republiky, v pondělí 28. října 1918, byly na náměstí Sv. Petra a Pavla vysazeny tři pamětní lípy, z nichž dvě zde dosud stojí. Na blízké základní škole je umístěna pamětní deska se jmény radotínských Masarykových legionářů (ruských, italských a francouzských). Novostavba Masarykovy měšťanské školy byla otevřena k 10. výročí republiky 1928 a výstavná nová Sokolovna 1932. Roku 1967 byl Radotín povýšen na město a bývalý národní dům U Koruny (č.p.44) přeměněn na kulturní středisko (velký spolkový sál v prvním patře zbudovaný za první republiky je dodnes využíván pro kulturní pořady, např. tradiční předvánoční vystoupení žáků taneční a baletní školy, která má tam své sídlo). Poblíž náměstí Sv. Petra a Pavla byl k padesátému výročí republiky vysazen 26. října 1968 strom republiky (lípa srdčitá), který je zachován včetně pamětního kamene s datováním, v parčíku přímo naproti Úřadu městské části Praha 16. 23. září 1971 byl radotínským MNV schválen současný znak vytvořený téhož roku heraldikem Karlem Liškou.

1. července 1974 byl Radotín připojen k Praze jako součást jejího městského obvodu Praha 5. Roku 1990 se pak stal samosprávnou městskou částí Praha-Radotín. 1. července 2001 je na základě nového statutu hlavního města Prahy městská část pověřena výkonem státní správy pro správní obvod Praha 16 zahrnující též další čtyři městské části. K 1. lednu 2002 městská část získala současný název Praha 16.

Na území městské části, na sever od centra, působí společnost Janka Engineering s.r.o. Její kořeny sahají až do roku 1872, kdy strojník Jan Janka založil v Praze klempířskou dílnu, která v roce 1907 získala nové prostory v Radotíně. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 8462 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Radot%C3%ADn

Zdroj: https://www.praha16.eu/Historie-Radotina.html

Dojmy: Poměrně moderní část Prahy, ale s krásnou a zajímavou přírodou.

Mapa

Památky a zajímavosti

Barokní kostel sv. Petra a Pavla nacházející se v Radotíně
Národní přírodní památka Cikánka I, nacházející se na území Radotína
Národní přírodní památka Lochkovský profil nacházející se v Radotíně
Pomník připomínající hrdinu minulého režimu Juliuse Fučíka
Pomník připomínající oběti 1. a 2. světové války
Pomník připomínající oběti 1. a 2. světové války na území Radotína
PP Cikánka II nacházející se na území Radotína
Přírodní památka Hvížďalka, nacházející se na území Radotína
Přírodní rezervace Klapice, nacházející se na území Radotína.
Přírodní rezervace Staňkovka, nacházející se u Radotína.
Prostřední mlýn nacházející se v Radotíně, který je přestavěn na vilu.
Monumentální přírodní památka Radotínské skály
Místo, kde se nacházelo raně středověké pohřebiště.
zámeček Cikánka nacházející se na území Radotína