logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Radotín PR Staňkovka Radotínské skály

Radotín - Prostřední mlýn

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: Prostřední mlýn v Radotíně (Farářský, Panský, U Hamanů) je zaniklý vodní mlýn v Praze 5, který stál na Radotínském potoce. Vodní mlýn je poprvé zmíněn roku 1432 v Urbáři; v tom roce vykazoval 1,5 kopy pražských grošů ročního příjmu. K roku 1598 byl v majetku Zbraslavského kláštera a vykazoval 40 kop ročního příjmu. Počátkem 17. století jej mlynář Matěj Karásek vyměnil za svůj mlýn v Řevnicích; jeho syn Šimon po skončení třicetileté války uprchl ze země pro svou víru. Někdy po této válce byl mlýn přestavěn v barokním slohu. Dalším zdejším známým mlynářem byl v roce 1687 Václav Rohlík, od jehož rodiny získala mlýn rodina Kotaškových. Roku 1754 si syn mlynáře Martina Kotašky otevřel na Zbraslavi krám s mlynářskými výrobky a za ušetřené peníze se i s celou rodinou vykoupil z poddanství. V roce 1775 se stala majiteli mlýna rodina Čisteckých, od níž zakoupil mlýn František Drchota roku 1816. Dál se zde vystřídali mlynáři Štípek, Žitník a Trouba. V roce 1864 vlastnili mlýn Jan a Barbora Ouřadovi; Barbora se po ovdovnění provdala za Josefa Regenermela, který u mlýna zřídil pekárnu. Dalším známým majitelem mlýna byl Václav Berounský a roku 1900 jej koupil Karel Dědek. Toho vystřídal jistý Lerch. Kolem roku 1920 mlýn koupil starosta spořitelního spolku radotínský kupec Bohumil Haman a přestavěl jej roku 1934 na obytnou vilu ve stylu rané moderny s mansardovou střechou. Během této přestavby respektoval pak původní barokní obvodové zdivo, které je v mlýnu do současnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C5%99edn%C3%AD_ml%C3%BDn_(Radot%C3%ADn)

Zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/5195-prostredni-fararsky-pansky-dedkuv-mlyn-mlyn-u-hamanu

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/rodinny-dum-13246473

Dojmy: Dříve barokní mlýn, který byl přestavěn na vilu.

Mapa

Fotografie

Původní mlýn v Radotíně, který byl přestavěn na vilu.
Původní mlýn v Radotíně, který byl přestavěn na vilu.
Původní mlýn v Radotíně, který byl přestavěn na vilu.
×