logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Radotín kostel sv. Petra a Pavla NPP Lochkovský profil

Radotín - NPP Cikánka I

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Národní přírodní památka Cikánka I se nachází na horních svazích Radotínského údolí a na přiléhající náhorní plošině nad sliveneckými lomy Na Cikánce v přírodním parku Radotínsko – Chuchelský háj. Důvodem pro vyhlášení národní přírodní památky byla snaha o ochranu teplomilných skalních stepí na největším území tohoto typu v Praze. Ta byla tak vyhlášena dne 1. září 1988 o celkové rozloze 4,55 ha. Podklad tvoří vápencové vrstvy pražského souvrství (stupeň prag spodního devonu a stupeň zlíchov spodního devonu), které však nevystupují až na povrch a jsou odkryty v blízkých lomech Na Cikánce. Podklad tvoří vápencové vrstvy pražského souvrství (stupeň prag spodního devonu a stupeň zlíchov spodního devonu), které však nevystupují až na povrch a jsou odkryty v blízkých lomech Na Cikánce. Chráněné území je významným útočištěm teplomilných druhů bezobratlých. Z motýlů se zde vyskytuje otakárek fenyklový a přástevník medvědí. Z obratlovců se zde běžně vyskytuje ještěrka obecná a vzácně ještěrka zelená. Z ptáků hnízdí např. linduška lesní, budníček menší, ťuhýk obecný a skřivan polní. V současnosti se zde provádějí asanační zásahy k zamezení zarůstání území křovinami a v budoucnu se plánuje zavést i extenzivní pastvu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cik%C3%A1nka_I

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cik%C3%A1nka_I

Dojmy: Národní přírodní památka, kterou jsem bohužel pro nedostatek času nenafotil.

Mapa

Fotografie

Národní přírodní pamárka Cikánka I, nacházející se na území Radotína
Národní přírodní pamárka Cikánka I, nacházející se na území Radotína
Národní přírodní pamárka Cikánka I, nacházející se na území Radotína
Národní přírodní pamárka Cikánka I, nacházející se na území Radotína
×