logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Radotín NPP Cikánka I pomník Juliuse Fučíka

Radotín - NPP Lochkovský profil

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: Lochkovský profil je národní přírodní památka v katastru Lochkova a Radotína. Vyhlášena byla dne 1. září 1988 o celkové rozloze 34,66 ha. Důvodem vyhlášení přírodní památky byly mezinárodně významná paleontologická naleziště a geologické profily z doby devonu (hranicí mezi chotečským a srbským souvrstvím). V její lokalitě jsou zachovány společenství skalní stepi. Přírodní památka je také významným krajinotvorným prvkem. Území bylo významným paleontologickým nalezištěm Joachima Barranda. Svým geologickým složení spadá tato památka do prvohorní pražské pánve a je zde tak zachován profil silurských a devonských souvrství. Zdejší flóra je složená především ze stepních trávníků či teplomilných doubrav. Mez jednotlivé druhy trávníků patří například kostřava žlábkatá (Festuca rupicola, ostřice nízká (Carex humilis) a místy se zde vyskytuje i kavyl vláskovitý (Stipa capillata). Dále se zde vyskytuje například hvězdnice chlumní (Aster amellus), vousatka prsnatá (Bothriochloa ischaemum), locika vytrvalá (Lactua perennis), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum a vzácně koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemika). Co se týká fauny, tak toto území je refugiem teplomilné drobné fauny, jako jsou měkkýši, či hmyz. Mezi vzácné zdejší druhy pak patří motýl přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)

Zdroj: https://salvia-os.cz/lochkovsky-profil-evl/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lochkovsk%C3%BD_profil

Dojmy: Velmi zajímavá národní přírodní památka, kterou jsem fotil jen ze silnice, abych ji zbytečně nepoškozoval.

Mapa

Fotografie

Rozsáhlá národní přírodní památka Lochkovský profil, která se nachází na území Radotína.
Rozsáhlá národní přírodní památka Lochkovský profil, která se nachází na území Radotína.
Rozsáhlá národní přírodní památka Lochkovský profil, která se nachází na území Radotína.
×