logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinohrady Vokovice

Vinoř

Informace

Městský erb:

Praha-Vinor_CoA

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Vinoř (německy Winor) je někdejší vesnice, a nyní městská čtvrť a katastrální území Prahy. Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o obci pochází již z roku 1088, kdy král Vratislav II. daroval Vinoř vyšehradské kapitule, sama Vinoř je ale mnohem starší. Postupně se ale dostala do rukou pražských měšťanů. Již v roce 1356 je zde jako majitel zmiňován Pražský měšťan Reinbold Goldner a v roce 1360 je zde zmiňován i tento muž i jeho syn Mikuláš. Po něm převzal tuto ves jeho zeď Matěj od Věže. Jeho potomek Henslin od Věže odkázal tuto ves roku 1407 Janu z Dubče. Tento rytířský rod držel tuto ves až do roku 1508. Dne 1. ledna 1508 odkázal totiž Jan Dubecký z Dubče a na Průhonicích tuto ves svému zeti Sigmundovi Zapskému ze Zap. Po Sigmundovi smrti převzal majetek jeho syn Adam, který zemřel roku 1571. Po jeho smrti došlo k dělení majetku a ves Vinoř získal Fridrich Zapský ze Zap, který ji roku 1593 po smrti své ženy Johanně prodal Václavu, mladšímu purkrabímu z Donína. Tato kupní smlouva je první písemnou zmínkou o zdejší tvrzi, jejích historii, stejně tak jako historii vsi budu rozvádět u zámku Vinoř. Po zrušení patrimoniální správy dne 7. září 1848 se tato vesnice stala samostatnou obcí. Tehdejší majitel vsi před zrušení patrimoniální správy byl rod Černínů, který zde držel většinu pozemků i po zrušení patrimoniální správy. V roce 1924 byla tato ves elektrifikována a v roce 1950 byla k Vinoři připojena tehdy již osada Ctěnice. Nakonec byla tato ves dne 1. července 1974 připojena k Hl. m. Praze, jejíž součástí je do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 3894 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vino%C5%99

Zdroj: https://www.praha-vinor.cz/old/historie_3.htm

Dojmy: Velká městská část, nacházející se severozápadně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1182
IMG_1450
IMG_1532
IMG_1455
IMG_1466
2023-04-11
IMG_1517
IMG_1255
IMG_1523
IMG_1520
IMG_1468
IMG_1264
IMG_1245
IMG_1244
IMG_1247
IMG_1443
IMG_1440
IMG_1439
IMG_1458
IMG_1452
IMG_1398
IMG_1573
IMG_1322
IMG_1503
IMG_1209
Vinoř_-_památná_lípa_srdčitá_v_zahradě_u_čp._16_(1)
2023-04-05
IMG_1169
IMG_1412
IMG_1433
IMG_1535
IMG_1506
IMG_1545
IMG_1576
IMG_1536
IMG_1560
IMG_1284
IMG_1352
IMG_1308
IMG_1300
IMG_1496
2023-04-11 (1)
IMG_1219
IMG_1493
IMG_1338
IMG_1474
8M1H4
IMG_1481
IMG_1225
IMG_1193
IMG_1426