logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinoř Pakenská kaple pomník obětem 1. světové války

Vinoř - Panský dvůr

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Tento panský hospodářský dvůr byl postaven někdy v průběhu 18. století v barokním slohu na obdélném půdorysu kolem obdélného dvora. Celý dvůr se skládal z hospodářského stavení s kovárnou, které je v současnosti dům čp. 37. Obytného stavení, které bylo postavené v bohatě zdobeném barokním slohu jako přízemního stavení se zdobenými štíty jako ubytování pro sloužící a administrativu. Dále se zde nachází objekt barokní sýpky a další hospodářská stavení s vjezdovou branou. Dodnes si pak tento zemědělský dvůr zachoval svou původní podobu i přese úpravy v 19. a 20. století.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zemedelsky-dvur-14855983

Dojmy: Velmi rozsáhlý zemědělský dvůr.

Mapa

Fotografie

×