logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinoř Vinořský rondel Výšinné sídliště v Obůrkách

Vinoř - vrchnostenská váha

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Tato drobná stavbička byla vystavěna dle dochovaných map katastru někdy ve 4. čtvrtině 19. století či na počátku 20. století v historizujícím slohu. Budova byla vystavěna jako vrchnostenská váha, která vážila zboží a úrodu. I když v průběhu 20. století přestala sloužit svému původnímu účelu, i tak si zachovala dodnes svou původní malebnou podobu. I když byla v době mé návštěvy poněkud sešlá.

Dojmy: Malebná stavbička, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×