logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinoř vrchnostenská váha zámek Ctěnice

Vinoř - Výšinné sídliště v Obůrkách

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Zařezávající se Vinořský potok zde vytvořil mohutný skalnatý pískovcový ostrov, který se již pro pravěké osídlení zdál příhodným místem. První sídliště zde tak zde existovalo v době kamenné mezi lety 4900 – 4200 př. n. l., kdy zde žila kultura s vypíchanou keramikou. Další osídlení se na tomto místě nacházelo mezi lety 3800 – 3400 př. n. l., kdy se zde nacházela kultura nálevkovitých pohárů. Další nálezy zdejšího osídlení pochází z doby mezi lety 1800 – 1600 př. n. l., kdy zde sídlila Věteřovská kultura. Nejmladší osídlení se zde pak nacházelo mezi lety 800 – 400 př. n. l., kdy zde byla pravděpodobně Halštatská kultura. Celé hradiště mělo rozlohu asi kolem 10 000 m3 a jediné místo kde bylo opevněné bylo na východu, kde se nacházel asi 2,5 m široký a 1,5 m hluboký příkop s valem. V průběhu času zde byla otevřená pískovna, která těžila zdejší svahy a postupně narušovala zdejší pravěké sídliště. První zdejší průzkum probíhal již na přelomu 19. a 20. století, kdy jej prováděl J. A. Jíra, který sbíral nálezy od zdejších dělníku v lomech. Lomy byli následně uzavřeny. V 50. a 60. letech 20. století zde probíhal záchranný archeologický průzkum pod vedením M. Zápotocké, jelikož se zde otevírali nové lomy. Tyto lomy značně poškodili lokalitu a následně byli krátce na to uzavřeny. V 60. letech 20. století zde pak na vrcholu vznikla chatařská kolonie. Co se týká archeologické lokality, tak je značně poškozena jak zemědělstvím, tak těžbou v pískovcových lomech.

Zdroj: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/54343/120139296.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Zdroj: https://www.hrady.cz/hradiste-vinor-v-oburkach

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/praveke-sidliste-v-oburkach-153572

Zdroj: http://www.praha-archeologicka.cz/p/305?tgo=102

Dojmy: Dříve jistě nádherné sídliště, které je v současnosti značně poškozené.

Mapa

Fotografie

×