logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinoř hostinec čp. 224 hrobka Černínů

Vinoř - hradiště Vinoř

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Zdejší nejstarší osídlení sahá již do doby bronzové, ze které se zde nalezlo několik artefaktů. Nejhlavnější zdejší osídlení pochází z raného středověku. Zdejší hradiště se skládá ze dvou částí z velkého hlavního hradiště o celkové rozloze 3,7 ha a malého předhradí o velikosti 0,86 ha. Obě části tohoto hradiště byly mohutně opevněny vysokými valy a příkopem a byli založeny někdy v průběhu poloviny 10. století. Toto hradiště je slovanského původu a pravděpodobně sloužilo Přemyslovcům jako opěrný bod. Tuto teorii potvrzuje i to, že se na tomto hradišti nacházel románský kostel, z něhož zde byla nalezena dlaždice. Následně někdy v průběhu 12. století zdejší hradiště zaniklo. Ve 14. století zde byl pak založen dvůr s tvrzí, kolem které se nacházela drobná ves. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1396, kdy je zde zmiňován Ješek z Hradištka zvaný Hradištko. Následně se tato ves ze záznamů vytrácí a objevuje se opět v roce 1508, kdy je uvedena „ves Hradiště blíž Vinoře“. Samotná tvrz je pak prvně písemně zmiňovaná v roce 1542, kdy přiznával dědictví Jaroš Ondřej a Bartoň ze Kbel po svém otci. Tvrz tak byla buď vystavěna v gotickém či renesančním slohu. Mezi lety 1575 – 1581 je zmiňován jako majitel vsi Jiří Zikota z Perknířova Ostrova. V roce 1587 zakoupil ves s tvrzí od Matěje a Buriana Zikotových Bedřich Zápský ze Záp, který tuto ves připojil k Vinořskému panství. Tvrz je ještě zmiňovaná v letech 1593 a 1604, kdy již ale asi nebyla obývána. V roce 1626 je již tato tvrz označovaná jako pustá. Následně zanikla jak tvrz, tak celá vesnice. Ještě v roce 1844 zaznamenává historik J. G. Sommer že se zde nacházejí zbytky tvrze či kamenných základů domů z této vsi. I ty ale v průběhu 20. století beze stopy zanikly. A jediné co připomíná zdejší osídlení jsou mohutné valy. Detailní archeologický průzkum nebyl dosud proveden. Pouze v 80. letech 20. století zde Julie Richterová pořídila detailní plán hradiště a také odebrala povrchové sběry. Studenti Ústavu pro archeologii FF UK provádějí soustavný průzkum místa - povrchové sběry, geofyzikální měření a archeologický odkryv.

Zdroj: https://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/praha_vinor_hradiste

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradi%C5%A1t%C4%9B_(Vino%C5%99)

Zdroj: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/54343/120139296.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Zdroj: https://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Praha%20Vinor

Zdroj: https://www.hrady.cz/hradiste-vinorske-hradiste

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Mohutné hradiště, které se tyčí nad zámeckou zahradou.

Mapa

Fotografie

×