logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinoř dům čp. 34 dům čp. 42

Vinoř - dům čp. 36

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Tato vesnické stavení bylo postaveno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843. V této době se jednalo o přízemní zděné obdélníkové stavení. Toto stavení bylo někdy v době kolem poloviny 19. století rozšířeno o křídlo se štítem do náměstí. Tímto krokem získalo svou současnou klasicistní podobu.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×