logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinoř jeskyně krucifix

Vinoř - kostel Povýšení sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Kdy přesně byl vystavěn tento kostel nevíme. Víme s jistotou že zde byl vystavěn původně románský dřevěný kostel, který někdy snad ve 12. století vyhořel a nahradila jej drobná románská rotunda. Ta postupem času přestal dostačovat svými rozměry, a tak byla v průběhu 1. poloviny 13. století rozšířena o loď s věží také v románském slohu. Dalších úprav se kostel dočkal ve 14. století, kdy byla románská okna nahrazena okny gotickými. V polovině 15. století byl do kostela vytvořen gotický dřevěný kříž, který je v současnosti uložen arcidiecézním depozitáři. V roce 1558 byl do kostela zavěšen dodnes nejstarší zachovaný zdejší zvon. Tento zvon byl vytvořen v renesančním slohu firmou Brikciho a má na sobě reliéf ukřižování Krista s Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou. Postupem času zase přestal tento kostel dostačovat, díky čemuž prošel mezi lety 1727 – 1728 barokní přestavbou podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky. Touto přestavbou získal kostel svou současnou nádhernou podobu a z původního románského kostela se dodnes zachovalo jen základové zdivo v některých místech a část zdiva věže. V 18. století bylo také vytvořeno barokní vybavení tohoto kostela. V interiéru kostela jsou zachovány varhany z roku 1781 a další cenné artefakty. Na hlavním oltáři je obraz Povýšení sv. Kříže, (dílna Ignáce Raaba) a sochy sv. Václava a sv. Ludmily. Během 1. světové války byly dva ze tří zdejších zvonů zkonfiskovány na válečné účely a roztaveny. Tyto zvony nahradili nové zvony po konci války, ale již během 2. světové války byli opět zkonfiskovány, a tak se do současnosti z původních zvonů zachoval jen ten renesanční. V 2. polovině 40. let 20. století byl kostel opravován po náletu v roce 1945, kdy byli poškozeny zdejší varhany spolu s kostelem. Mezi lety 1955 – 1958 byli prováděny větší opravy týkající se věže, střechy, fasády a opěrných zdí. V roce 1991 se někdo vloupal do kostela a ukradl 4 zdejší obrazy a několik soch světců. Díky tomu bylo v kostele vytvořeno zabezpečení. V celých 90. letech 20. století a na počátku 21. století pak probíhali postupné opravy a obnova tohoto honosného kostela.

Zdroj: https://www.praha-vinor.cz/old/kostel.htm

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-povyseni-sv-krize-praha-9-vinor

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-povyseni-sv-krize-3059517

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Vino%C5%99)

Dojmy: Krásný barokní kostel, který je dominantou tohoto náměstíčka.

Mapa

Fotografie

×