logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vinoř pramen Trhlina skalní reliéfy s jeskyní

Vinoř - sídliště Kamenný Stůl

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Dnes je toto sídliště již neznatelné, že se zde nacházelo nějaké osídlení. Opak je ale pravdou, jelikož se zde nacházelo neopevněné sídliště. Původně se pro jeho výhodnou pozici uvažovalo, že toto sídliště bylo opevněno, ale opak je pravdou, jak dokázalo geofyzikální měření z roku 1993. Nejstarší zdejší osídlení patří Michelsberské kultuře, která toto sídliště užívala někdy mezi lety 4100 – 3800 př. n. l. Další zdejší osídlení se zde nacházelo pravděpodobně ve starší době bronzové mezi lety 2300 – 1900 př. n. l., kdy se zde nacházela pravděpodobně Únětická kultura, ale také jsou zde nalezeny artefakty patřící Věteřovské kultuře. Další osídlení se zde nacházelo ve střední době bronzové, tedy mezi lety 1500 – 1200 př. n. l. Další nálezy pak pochází z Knovízské kultury z doby 1300 – 920 př. n. l., či ze Štítarské kultury z doby 920 – 800 př. n. l. Další nálezy v tomto sídlišti pak poukazují, že se zde nacházelo také osídlení v době Halštatské kultury, tedy v době mezi 7. stoletím př. n. l. až rokem 450 př. n. l. Poslední zdejší osídlení pak pochází z doby Laténské, kdy zde pro velké množství archeologických nálezů vznikla domněnka že se zde nacházelo souvislé keltské osídlení, které zde bylo založeno někdy ve 4. století př. n. l. a zaniklo někdy v průběhu 1. tisíciletí našeho letopočtu. V této době se zde nacházel také neopevněný dvorec. První archeologické nálezy lze na tomto místě doložit již na přelomu 19. a 20. století, kdy tyto artefakty od zdejších dělníků sbíral J. A. Jíra. První ucelený archeologický průzkum tohoto sídliště ale proběhl až v roce 1987 pod vedením archeologa M. Kuny. Na něj následně v roce 1988 navázal archeolog V. Daněček. Celý tento průzkum následně probíhal každé jaro i v 90. letech 20. století.

Zdroj: https://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Praha%20Vinor%20-%20Kamenny%20stul

Zdroj: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/54343/120139296.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dojmy: Zajímavé sídliště, s velmi bohatou historií, které ale není bohužel téměř nikde zachyceno.

Mapa

Fotografie

×