Štěrboholy
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Šeberov Tehovice

Štěrboholy

Informace

Městský erb:

Praha-Sterboholy_CoA

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Štěrboholy (německy Sterbohol) jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy o rozloze 296,93 ha, které jako jediné tvoří městskou část Praha-Štěrboholy. Nejstarší zpráva o vsi Štěrboholy pochází z roku 1371, kdy náležela ke statkům pražského arcibiskupství. To zdejší pozemky pronajímalo. Kromě církevního majetku byl zde i svobodný dvůr Zdeňka z Beškovic, který jej roku 1382 pronajal Penslinu Tursmitovi (Turšmítovi). Na začátku 15. století vlastnil tento statek novoměstský měšťan řezník Bohuněk. Od něj si dvůr roku 1419 na šest let pronajal Jan Škopek. Ve smlouvě pak bylo uvedeno, že si Bohuněk vymínil ponechat: „dvě komoře, jednu na věži a druhú v dole k svým potřebám ... a také když by koli přijel po své potřebě, tehdy muož koně postaviti u věži bez překážky“. V zápisu byla uvedena nejen výměra osetých pozemků, ale také poprvé zmíněna tvrz s věží (zápis zničen roku 1945). Počátkem 16. století držel dvůr s tvrzí Čeněk z Klinštejna. Král Vladislav Jagellonský mu v té době připsal 100 kop grošů na jejich opravu. Po Čeňkovi seděl ve Štěrboholích Mikuláš Žlutický, který dvůr prodal Janovi ze Závořic. Jan nezaplatil včas a Mikuláš po něm roku 1525 soudně vymáhal částku 170 kop grošů českých. Roku 1534 vlastnil dvůr s tvrzí Soběslav z Miletínka. V listině vydané o devět let později Ferdinandem I. je uvedena pustá ves Šterboholy a právo pro Jana Žichovce z Duban vyplatit všechny částky, zapsané různým osobám. V této době pravděpodobně zanikla zdejší tvrz, jelikož v následující listinách již není zmiňována. Poslední zmínka o ní pochází z počátku 16. století. Někdy před rokem 1557 přešla tato ves do majetku sekretáře české komory Kašpara z Granova, který ji roku 1561 prodal Albrechtu Žichovcovi z Duban. Po tomto muži zdědil ves jeho syn Jan Habart, jež ji roku 1604 prodal Bohuchvalovi Vokounovi z Adlaru. Ještě téhož roku zakoupilo tuto ves Nové město Pražské. To ji drželo do roku 1635, kdy ji prodalo Janu Beckovi. Tento muž ji připojil k Malešickému panství, s nimiž následně tato ves sdílela svou historii. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do dne 1. ledna 1968, kdy se stali součástí Hl. m. Prahy. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 2 205 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Brboholy

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Brboholy_(tvrz)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Menší městská část, nacházející se východně od centra, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Fotografie

bitva u Štěrbohol
kaple ve Štěrboholech
pomník obětem 1. a 2. světové války ve Štěrboholých