logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Chodov Chvaly

Cholupice

Informace

Navštíveno: 28. 8. 2022

Historie: Cholupice (německy Cholupitz) jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy, součást městské části Praha 12. Kdy přesně byla tato ves založena nevíme, ale víme že první písemná zmínka o zdejší vsi pochází z roku 1300, kdy ji držel Pražský měšťan Petr od Kamene, kterého vystřídala rodina Pražských patricijů Štuků. Kdy kdo založil tuto tvrz nevíme, ale jisté je že prvně je zmiňována v roce 1328, kdy ji drželi vladykové z Cholupic. Další historii této tvrze rozvedu u tvrze samotné. Zdejší tvrz zanikla v 17. století, kdy Cholupice držela královská komora, od které ji koupil roku 1715 Arcibiskup, který ji připojil k Břežanskému panství. V místech tvrze nechal založit velký poplužní dvůr, který se zde nachází do současnosti, i když je značně pozměněn. Po zrušení patrimoniální správy se tato ves stala samostatnou obcí. V roce 1945 byl Arcibiskupský dvůr arcibiskupství zkonfiskován a stal se majetkem místního JZD během jehož hospodaření postupně chátral. Dvůr byl tak v průběhu 2. poloviny 20. století pozměněn, tak že s původním dvorem si zachoval jen půdorys a většina budov byla značně upravena. Roku 1960 byla k Cholupicím připojena obec Točná. Roku 1974 byla celá obec Cholupice včetně Točné připojena k hlavnímu městu Praze. Roku 1976 byl v Cholupicích zrušen místní národní výbor a obě vsi připadly pod přímou působnost MNV v Modřanech, na jehož působnost navazuje dnešní městská část Praha 12. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1 133 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cholupice

Zdroj: https://www.praha12.cz/cholupice/d-3018

Dojmy: Menší městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Pomník obětem 1. světové války nacházející se v Cholupicích
Přírodní památka Cholupická bažantice nacházející se v Cholupicích
tvrz Cholupice nacházející se v Cholupicích