logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Čakovice Čimice

Čertousy

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Čertousy (německy Karthaus) jsou bývalá vesnice, dnes východní část čtvrti Horní Počernice a městské části Praha 20 hlavního města Prahy. Dvůr Čertousy tehdy zvané Tyrczus, vlastnil v roce 1322 Zipota Benešovský z Benešova, který byl ve své době patricijem města Pražského. Jeho syn Henslin jej v roce 1357 prodal arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic, který jej koupil pro zabezpečení Karlovy univerzity. V roce 1366 přechází dvůr pod nově založenou Karlovu kolej, což se uvádí v její zakládací listině. Nejstarší dochovanou písemnou zprávou o obci Čertousy (a zároveň i o obci Horní Počernice) jsou písemnosti Univerzity Karlovy z let 1357 a 1366, podle nichž král Karel IV. tyto vsi věnoval Univerzitní koleji. Tato ves ale byla v této době rozdělena na dvě části a druhá část vsi byla i nadále v majetku pražských rodin. Někdy ve 14. století zde byla na neznámém místě vystavěna tvrz. Po husitských válkách získali dvůr opět mistři Karlovy koleje. V roce 1400 je prvně zmíněna čertouská tvrz, kterou držel jako zástavu staroměstský sladovník Ješek Vrabec, který ji prodal staroměstskému měšťanu Alexandra Wassermanna. V roce 1407 držel tuto část vsi Albert z Kolovrat, v roce 1415 Dětřich z Prahy a v roce 1432 Václava z Trčús. Následně někdy do konce 15. století zdejší tvrz beze stopy zanikla a zbytek vsi se stal také součástí univerzity Karlovy. V 16. století se pak poprvé vyskytuje současné pojmenování vsi a to Čertousy. Roku 1639 při vpádu Švédů byly Čertousy i Horní Počernice značně pobořeny, dvůr Čertousy však mistři Karlovy koleje opět obnovili. Horní Počernice spolu s Čertousy v roce 1785 měly 67 domů; roku 1880 dohromady měly 135 domů a 1055 obyvatel. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se stala ves součástí obce Horní Počernice, ke které patřila až do jejího zrušení. Po roce 1920 došlo k mohutné vlně osidlování, v jejímž důsledku se zástavba sousedních obcí propojila. Roku 1928 byly Čertousy na základě zákona o zrušení osad připojeny k Horním Počernicím, ty pak roku 1936 byly povýšeny na městys a roku 1943 rozšířeny ještě o Chvaly a Svépravice a roku 1969 byly povýšeny na město a roku 1974 připojeny k Praze. Celé Horní Počernice mají dnes jedno společné katastrální území i řadu popisných čísel.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certousy

Dojmy: Dříve malá ves, kterou pohltila sousední ves Horní Počernice.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1980
IMG_1987
IMG_1981
IMG_1998