logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Čertousy kaplička zámek Čertousy

Čertousy - poplužní dvůr

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Kdy přesně byl založen tento velký zemědělský dvůr nevíme, první písemní zmínka o zdejším zemědělském dvoře pochází z roku 1322, kdy jej držel Pražský patricij Zipota Benešovský. Po něm zdědil tento dvůr jeho syn Henslin, který jej roku 1357 prodal arcibiskupu Arnoštu z Pardubic který jej převedl univerzitě Karlově. Tento majetek roku 1366 potvrdil i císař Karel IV. Během husitských válek ztratila univerzita zdejší majetek a ten se stal majetkem Pražských měšťanů. Posledním z nich byl Jaroš z Trčousi (Čertous), který jej roku 1471 prodal opět Karlově univerzitě. Před bitvou na Bílé hoře držel dvůr Jan Savojský, generální vikář řádu Milosrdných bratří. V roce 1639 byl dvůr vypleněn Švédskými vojsky a gotický dvůr byl vypálen do základů. Následně se v rámci rekatolizace dostal na krátko dvůr do majetku Jezuitů, ale chvilku na to se vrátil do majetku univerzity Karlovy. V 18. století byl celý dvůr znovu vystavěn v barokním slohu podle plánů stavitele Kaňky. Následně byl dvůr převeden pod správu Michelských statků a v roce 1787 byl rozdělen mezi 8 rodin. Majetkové vztahy se následně často měnili a často docházelo k úpravám staveb. V 19. století získali dvůr někteří Pražští měšťané, ale již v roce 1879 začíná jednotlivé části původního dvora vykupovat František Viktor Veselý, který tak k zápisu v zemských deskách ze dne 28. dubna 1900 obnovil velikost dvora z roku 1357. V roce 1906 získal tento dvůr Jaroslav Stára z Radonic, tento muž zde pak hospodařil až do roku 1948 se svým synem Jaroslavem. V této době docházelo ke značné přestavbě a výstavbě nových staveb ve dvoře. Po znárodnění v roce 1948 došlo k postupné devastaci, bylo zbouráno 7 původních objektů, zasypány všechny studně a zcela znečištěn přilehlý rybník. Tak se stalo, jelikož získal dvůr státní statek, který se ale o něj bohužel vůbec nestaral. Státní statek Praha v 80. letech uvažoval o úplné demolici a výstavbě velkokapacitní odchovny jalovic a vepřína. Velkostatek byl po roce 1989 restituován, od roku 1994 jsou zbylé budovy postupně rekonstruovány. Západní křídlo areálu velkostatku, 110 metrů dlouhá stavba sestávající z 5 hospodářských budov, byla přebudována na tříhvězdičkový hotel Čertousy, který byl otevřen roku 1999.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certousy

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/2718-hospodarsky-dvur-certousy

Zdroj: hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Velmi krásný a rozsáhlý zemědělský dvůr, který i přes značné přestavby si zachoval svůj původní barokní vzhled.

Mapa

Fotografie

×