logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Satalice Slivenec

Sedlec

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Sedlec (německy Selz) je někdejší obec, dnes městská čtvrť a katastrální území hlavního města Prahy v obvodu Praha 6, rozkládající se u severního okraje Prahy na levém břehu Vltavy. Sedlec i Suchdol založili v 10. století Přemyslovci, kteří obývali Levý Hradec. Na konci 10. století věnovali Přemyslovci Sedlec Ostrovskému klášteru. Ve 14. století Sedlec patřil pražskému proboštství, potom až do husitské revoluce strahovskému klášteru, za husitské doby jej převzalo Staré město pražské. Sedlecké hospodářství pozvedli nájemci, a to zejména staroměstský měšťan František Josef Maser, kronikář J. B. Labler, či František Václav Pštross, podnikatel a pražský purkmistr. Sedlec byl přinejmenším mezi lety 1869 a 1900 osadou obce Lysolaje (tehdy též pod názvy Lysoleje, Lisoleje) v okrese Smíchov. V roce 1910 byl již zmiňován jako samostatná obec v okrese Smíchov, s alternativními názvy (Sedlec t. Selc). K 1. lednu 1922 byla tato obec připojena k hlavnímu městu Praze v rámci tvorby tzv. Velké Prahy. Suchdol byl připojen k Praze později, až v roce 1968. V roce 1923 byl Sedlec zařazen do městského obvodu Praha XIX – Dejvice, roku 1949 byl dejvický městský obvod transformován v nový obvod Praha 6, označení Praha 6 získal i obvod vzniklý v roce 1960 a později i jeho centrální městská část. Do 31. prosince 2004 náležel celý Sedlec do městské části Praha-Suchdol. Poté, co se obyvatelé tzv. Dolního Sedlce vyslovili v petici pro převedení pod městskou část Praha 6, bylo na jednání zástupců městských částí Prahy-Suchdola a Prahy 6 dohodnuto vymezení nové hranice obou městských částí uvnitř katastru Sedlce, přičemž byl Dolní Sedlec (ZSJ Starý Sedlec A a Sedlec-průmyslový obvod A) převeden pod městskou část Praha 6, zatímco zbytek území (ZSJ Budovec a Sedlec-průmyslový obvod B) zůstávají i nadále součástí městské části Praha-Suchdol. K rozdělení území pak došlo na základě novely Statutu hlavního města Prahy ke dni 1. ledna 2005. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 895 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlec_(Praha)

Dojmy: Malebná městská část, nacházející se severně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9175
Sedlec,_Přerušená,_průmyslové_budovy
IMG_9202
IMG_9199
IMG_7413
IMG_9187
IMG_9198