logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Řepy Sedlec

Satalice

Informace

Městský erb:

Praha-Satalice_CoA

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Satalice (německy Satalitz) jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy. Původně se jednalo o malou ves, která je poprvé zmiňována v majetku kapituly sv. Apolináře roku 1374. V této době je jméno vsi psáno jako Shatalitcz. Na původ jména vsi jsou dvě teorie. Dle první jde o ves lidí Sotalových. Dle druhé pak je ves pojmenována podle slova sotat, což znamenalo do někoho strčit, udeřit někým o zem atd., tedy ves rváčů. V této době se ve vsi nacházelo jen několik chalup a jeden zemědělský dvůr. Od svého vzniku se ale ves žádného velkého rozmachu nedočkala a vždy spadala pod nějaká větší panství. V 17. století se ves stala majetkem vyšehradské kapituly, od které ji zakoupili roku 1722 Černínové z Chudenic. Ti ji připojili k Vinořskému panství, kam ves patřila až do zrušení patrimoniální správy. Po zrušení patrimoniální správy zůstala tato ves vesničkou spadající pod obec Vinoř, kam spadala až do roku 1890, kdy se stala samostatnou obcí. Nakonec byla tato ves roku 1974 připojena k hlavnímu městu Praze, jehož součástí je do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 2 414 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Satalice

Zdroj: https://www.satalice.cz/historie

Zdroj: http://www.mistopis.eu/mistopiscr/praha/praha19/satalice.htm

Zdroj: https://www.sport-areal-satalice.cz/infocentrum/historie-satalic

Dojmy: Malá městská část připomínající spíše velkou ves, nacházející se severovýchodně od centra.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1810
IMG_1814
IMG_1799
IMG_1403
IMG_1824
IMG_1787
IMG_1793
IMG_1819
IMG_1828