logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Satalice PP Bažantnice v Satalicích

Satalice - Železniční stanice Satalice

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Praha-Satalice je železniční stanice na trati 070 Praha – Turnov, která leží na území městské části Praha-Satalice na adrese K Nádraží 25/1. Provoz tratě Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy i satalického nádraží byl zahájen v roce 1872. Staniční budova byla postavena ve stejné době v klasicistním slohu a zachovala se v původní podobě dodnes. Obec Satalice byla v roce 1974 připojena k hlavnímu městu Praze a od roku 1976 nese zdejší stanice současný název Praha-Satalice. V minulosti na nádraží v Satalicích sloužili přednosta stanice, nákladní pokladník, osobní pokladník a staniční dělník (tzv. pakr). Dnes jsou ve stanici ve směně pouze výpravčí a signalisté. Ve stanici bylo ve 20. letech 20. století zřízeno elektromechanické zabezpečovací zařízení s řídícím přístrojem v dopravní kanceláři a dvěma závislými výhybkářskými přístroji, které ve stanici fungují dodnes. Na odbočku Skály byl zaveden hradlový poloautomatický blok a do stanice Čakovice telefonické dorozumívání (dnes automatické hradlo). Ve stanici byly zřízeny postupem času tři vlečky a nákladiště. Nakládka a vykládka v této stanici byla velmi vysoká, v 70. letech zajíždělo pro přistavení a odvoz vozů do Satalic 5 manipulačních vlaků denně. Ve stanici na dnes již také zrušené druhé manipulační koleji byla zřízena kolejová váha. V souvislostí s výstavbou sídliště Prosek byla stanice využívána pro dovoz vybavení bytových jednotek. Od 90. let je nakládka v útlumu a tak z dnešních tří vleček je pravidelně obsluhována pouze jedna společnosti Český plyn, k. s., která vychází z čakovického zhlaví. Co se týká nádražní budovy, tak se jedná o jednoduchou patrovou zděnou železniční stavbu s nádražím, která je krásnou ukázkou zachovaného vesnického nádraží.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha-Satalice_(n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zeleznicni-stanice-satalice-13273190

Dojmy: Jednoduchý stavba, která ukazuje tehdejší typickou budovu železničního nádraží.

Mapa

Fotografie

×