logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Satalice Linda v poli u Satalic pomník obětem 1. světové války

Satalice - myslivna

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Myslivna u Satalické bažantnice v Praze-Satalicích je součástí rozsáhlého zázemí vinořského zámku. Stojí v centru Satalic u kaple svaté Anny v jižní části bažantnice. Myslivna byla postavena v klasicistním slohu někdy na počátku 19. století jako sídlo správce této panské obory. Tato Přízemní budova na obdélném půdorysu je kryta valbovou střechou. Její fasádu člení šestitabulková okna zasazená v lisenových rámcích. Okna spojuje profilovaná římsa, která kopíruje tvar oken. Hlavní průčelí jej pětiosé se středním tříosým rizalitem se vstupem. Vstup uzavírají dvoukřídlé svlakové dveře s půlkruhovým nadsvětlíkem členěným paprsčitě; dveře mají krabicový zámek a pásové závěsy. Interiér je částečně zaklenut plackami. Dodnes se pak zachovala původní podoba této myslivny, i když již neslouží svému původnímu účelu jako myslivna, ale slouží jako rodinný domek.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Myslivna_u_Satalick%C3%A9_ba%C5%BEantnice

Zdroj: https://www.satalice.cz/priroda/3425-hajovna-myslivna-nemovita-kulturni-pamatka-od-351958

Dojmy: Krásná stavba, která původně sloužila jako myslivna.

Mapa

Fotografie

×