logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Satalice kaple sv. Anny myslivna

Satalice - Linda v poli u Satalic

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Linda v poli u Satalic je památný strom topol bílí (populus alba L.), který roste v poli severně od Satalic směrem k Vinoři, poblíž Vinořského potoka mezi ulicemi Vinořská a Mladoboleslavská. Strom s hluboce brázditým kmenem je výraznou krajinnou dominantou. Ve výšce 2,5 metru se kmen rozděluje na dvě silné větve a ty poté nesou rozložitou korunu, která původně bývala mnohem větší. Zdravotní stav topolu odpovídá jeho stáří a perspektiva se uvádí jako snížená. Pro své umístění v poli je ohrožen přioráváním půdy těsně k bázi kmene, proto jej schrání spolu s ochranným pásmem také ohrazení. Topol byl vysazen na přelomu 19. a 20. století při terénní úpravě menší prohlubně. Dle měření z roku 2016 je tento strom vysoký 22m, obvod kmene má 668 cm a odhadované stáří 120 let.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Linda_v_poli_u_Satalic

Dojmy: Majestátní strom, který je vidět z dálky.

Mapa

Fotografie

×