logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Satalice dům čp. 27/10 kaple sv. Anny

Satalice - hostinec

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Tento zájezdní hostinec byl vystavěn pro mě neznámo kdy. Jisté je že současná podoba pochází z barokního období. Hostinec je snad již zachycen na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. Jeho barokní podobu pak dokládá dodnes zachovaný rám obrazu, který se ale dodnes nedochoval, a tak máme jen barokní rám. Hostinec je zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, kde je přímo zachycen jako hostinec. Hostinec byl patrovou zděnou stavbou, která byla krytá valbovou střechou. V průběhu 2. poloviny 20. století byl hostinec přestavěn, a od této doby slouží jako byty. I tak si zachoval svůj původní malebný ráz.

Dojmy: Krásná dodnes zachovaná budova hostince, která má z vnějšku v podstatě svou původní podobu.

Mapa

Fotografie

×