logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vokovice Vysočany

Vršovice

Informace

Městský erb:

Vršovice-znak

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Vršovice (německy Werschowitz) jsou městská čtvrť a katastrální území na jihovýchodě širšího centra Prahy, součást městské části i městského obvodu Praha 10. Sousedí na severu a severozápadě s Královskými Vinohrady, na východě se Strašnicemi, na jihovýchodě s Michlí a na jihozápadě s Nuslemi. Osada Vršovice vznikla v souvislosti s osídlením údolí Botiče v době, kdy se na Vyšehradě usídlil první knížecí rod. Samotný název je poprvé zmiňován v roce 1088 v zakládající listině Vyšehradské kapituly, pod kterou osada spadala. Ves byla dále vlastněna dalšími majiteli. V roce 1311–1328 ji vlastnil Pražan Štuka a tehdy k ní patřil dvůr, vinice a rybářství v povodí Botiče. Ten prodal celou ves řádu německých rytířů v Praze. Ve vsi byla v té době tvrz u Botiče, která sloužila jako centrum hospodářského života Vršovic. Za vlády Karla IV. se svahy Bohdalce změnily na vinice. Vesnice byla pravděpodobně zasažena bitvou u Vyšehradu roku 1420 a stala se svědkem porážky císaře Zikmunda. Roku 1448 odtud také zaútočil pozdější český král Jiří z Poděbrad proti Vyšehradu a dobyl jej. V roce 1556 získal Vršovice Kašpar Granovský z Granova, který sloužil Ferdinandu I. jako sekretář. Granovští však posléze ves v dobrém stavu prodali panu Trčkovi z Lípy. Trčka však v době konfiskací (1620) přišel o majetek a vesnice i s vodní tvrzí připadla Šternberkům a příbuzné rodině Paarů. V roce 1788 měla ves 70 chalup, avšak byla zatížena dluhy od svých majitelů, kteří v ní příliš nepobývali. Roku 1797 koupil Vršovice Jakub z Wimmerů a pro ves nastalo dobré období. Wimmerové vlastnili i přilehlé Nusle, Záběhlice a několik dalších vesnic. Zaváděli moderní metody zemědělství, štěpařství, založili sady, vinice, dbali na rozvoj manufaktur a také štědře podporovali kulturu. V polovině 19. století vršovická tvrz zanikla a posledním aristokratem, který Vršovice vlastnil, byl hrabě Buquoy. Po něm byl dalším vlastníkem od roku 1858 A. Procházka, který je koupil za 320 tisíc zlatých, aby je jeho dědici prodali roku 1909 Občanské záložně. Samostatné Vršovice se staly po zrušení patrimoniální správy samostatným městečkem. Od roku 1871 prochází územím Vršovic železniční trať postavená společností Dráha císaře Františka Josefa, ale železniční stanice zde vznikla až roku 1882 a dlouho nesla jméno sousedních Nuslí; současný název Praha-Vršovice obdržela za protektorátu. V roce 1885 byly Vršovice povýšeny na městec a 2. března 1902 na město. 24. listopadu získávají Vršovice městský znak - český lev je znakem Království českého. Širočiny s vrší jsou znakem pánů Sekerků ze Sedčic, kteří odvozovali svůj původ od rodu Vršovců, jež měli modrý znak, s vrší. Hradební zeď s cimbuřím je polovici znaku Královského hlavního města Prahy. V roce 1902 se tak stali městem. Počátkem roku 1922 byly začleněny do Velké Prahy. Následně začali zdejší obyvatelé rychle růst a postupně se více a více vrůstali do města Prahy. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 36 836

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1ovice

Dojmy: Velká městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9544
IMG_9529
IMG_9535
IMG_9540
IMG_9562
IMG_9584
IMG_9542
IMG_9665
IMG_9643
IMG_9627
IMG_9632
IMG_9636
IMG_9639
IMG_9647
IMG_9655
IMG_9651
IMG_9670
IMG_9692
IMG_9661
IMG_9688
IMG_9569
IMG_9700
IMG_9620
IMG_9680
IMG_9560
IMG_9673
IMG_9505
IMG_9549
IMG_9609
IMG_9575
IMG_9528
IMG_9525