logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vršovice dům čp. 626/11 hřbitovní kaple

Vršovice - fara

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Ačkoliv zdejší farnost je prvně zmiňována již 25. července 1328, tak zdejší kostel spolu s farou byli během husitských válek vypáleny. Zdejší fara byla obnovena až na počátku 19. století, kdy byla roku 1818 vystavěna současná budova fary. Budova byla postavena jako patrová zděná stavba, která je krytá valbovou střechou.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/fara-13236569

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Vr%C5%A1ovice)

Dojmy: Krásná budova fary, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×