logo prehis.cz Cestování okres Praha - Západ Okres Most

okres Chomutov

Informace

Popis: Okres Chomutov je okresem v Ústeckém kraji. Jeho dřívějším sídlem bylo město Chomutov. Sousedí s ústeckými okresy Most, Louny a karlovarským okresem Karlovy Vary. Jeho severozápadní hranice je státní hranicí s Německem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Chomutov

Města a obce

vesnice Bečov

Malá vesnice, nacházející se západně od Blatna, kde je několik zajímavostí.

obec Bílence

Menší obec, nacházející se jihovýchodně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Blahuňov

Maličká vesnice, nacházející se jihovýchodně od Místa, kde je několik zajíamavostí.

obec Blatno

Malebná obec, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

obec Boleboř

Menší obec, nacházející se severozápadně od Jirkova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Brodce

Maličká vesnička, nacházející se jihozápadně od Kadaně, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Březenec

Velká vesnice, nacházející se západně od Jirkova, kde je několik zajímavostí.

obec Březno

Velká obec, nacházející se jižně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Ciboušov

Malá ves, nacházející se severovýchodně od Klášterce nad Ohří, kde je pár zajímavostí.

vesnice Čejkovice

Malá vesnička, nacházející se východně od Libědic, kde je mnoho zajímavostí.

obec Černovice

Velká obec, nacházející se jihozápadně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

vesnice Černý Potok

Dnes již maličká vesnička, nacházející se jihovýchodně od Kryštofových Hamrů, kde je pár zajímavostí.

vesnice Černýš

Menší vesnice, nacházející se jihovýchodně od Perštejna, kde je několik zajímavostí.

vesnice Červený Hrádek

Malebná vesnice, nacházející se severovýchodně od Jirkova, kde je několik zajímavostí.

vesnice České Hamry

Malá vesnice, nacházející se jižně od Vejprt, kde je pár zajímavostí.

vesnice Dobřenec

Malá vesnička, nacházející se jihozápadně od Mašťova, kde je několik zajímavostí.

obec Domašín

Malá obec, nacházející se severně od Klášterce nad Ohří, kde je několik zajímavostí.

vesnice Domina

Malá vesnice, nacházející se jižně od Vejprt, kde je pár zajímavostí.

vesnice Drmaly

Velká vesnice, nacházející se jihozápadně od Vysoké Pece, kde je pár zajímavostí.

obec Droužkovice

Velká obec, nacházející se jihovýchodně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Háj

Maličká vesnička, nacházející se jihovýchodně od Loučné pod Klínovcem, kde je řada zajímavostí.

vesnice Háj

Malá vesnička, nacházející se západně od Radonic, kde je jedna zajímavost.

město Hora Svatého Šebestiána

Malebné hornické městečko, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Horní Halže

Malá vesnička, nacházející se západně od Měděnce, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Hořenec

Maličká vesnička, nacházející se západně od Nezabylic, kde je několik zajímavostí.

vesnice Hošnice

Malebná vesnice, nacházející se jihovýchodně od Strupčic, kde je několik zajímavostí.

vesnice Hradec

Velká vesnice, nacházející se severovýchodně od Rokle, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Hradiště

Malá vesnice, nacházející se severovýchodně od Klášterce nad Ohří, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Hrádečná

Maličká vesnička nacházející se jihovýchodně od Blatna, kde je několik zajímavostí.

obec Hrušovany

Velká obec, nacházející se jihovýchodně od Chomutova, kde i přes demolice se zachovali některé zajímavosti.

obec Chbany

Velká obec, nacházející se jižně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

město Chomutov

Velké okresní město, nacházející se v severovýchodním okraji okresu Chomutov.

vesnice Jindřichova Ves

Malebná vesnice, nacházející se západně od Kalku, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Jindřišská

Menší vesnice, nacházející se severozápadně od Jirkova, kde je několik zajímavostí.

město Jirkov

Velké město, nacházející se severovýchodně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

město Kadaň

Velké město, nacházející se jihozápadně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Kadaňská Jeseň

Malá vesnice, nacházející se jižně od Kadaně, kde je pár zajímavostí.

město Kadaňský Rohozec

Velké město, nacházející se severovýchodně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

obec Kalek

Malá obec, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Kamenné

Maličká vesnička, nacházející se jižně od Měděnce, kde je mnoho zajímavostí.

město Klášterec nad Ohří

Historické město, které se nachází jihozápadně od Chomutova.

vesnice Klášterecká Jeseň

Menší vesnice, nacházející se západně od Klášterce nad Ohří, kde je jedna zajímavost.

vesnice Kojetín

Maličká vesnička, nacházející se západně od Radonic, kde je několik zajímavostí.

obec Kopeček

Malá obec, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Kotlina

Malá vesnička, nacházející se severovýchodně od Měděnce, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Kotvina

Menší vesnice, nacházející se východně od Okounova, kde je několik zajímavostí.

městys Kovářská

Velký městys, nacházející se západně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Krásná Lípa

Maličká vesnice, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je pár zajímavostí.

vesnice Krásný Dvoreček

Maličká vesnice, nacházející se západně od Rokle, kde je jediná zajímavost.

obec Kryštofovy Hamry

Dnes již malá obec, nacházející se východně od Vejprt, kde je několik zajímavostí.

obec Křimov

Opět již velká obec, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

vesnice Květnov

Maličká vesnička, nacházející se severně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Kýšovice

Maličká vesnička, nacházející se východně od Výsluní, kde je jedna zajímavost.

vesnice Lažany

Malá vesnice, nacházející se severovýchodně od Hrušovan, kde je několik zajímavostí.

vesnice Lestkov

Malá vesnička, nacházející se jihovýchodně od Klášterce nad Ohří, kde je řada zajímavostí.

obec Libědice

Velká obec, nacházející se jihovýchodně od Kadaně, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Lideň

Maličká vesnička, nacházející se severozápadně od Málkova, kde je pár zajímavostí.

město Loučná pod Klínovcem

Malé městečko, nacházející se jihovýchodně od Mostu, kde je několik zajímavostí.

vesnice Louchov

Malá vesnice, nacházející se východně od Domašína, kde je několik zajímavostí.

vesnice Lužný

Maličká vesnička, nacházející se jižně od Perštejna, kde je pár zajímavostí.

město Malé Krhovice

Malé městečko, nacházející se jihovýchodně od Mostu, kde je několik zajímavostí.

město Mašťov

Malé městečko, nacházející se jižně od Kadaně, kde je mnoho zajímavostí.

obec Málkov

Malá obec, nacházející se jihozápadně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

vesnice Mezihoří

Maličká vesnička, nacházející se severně od Blatna, kde je několik zajímavostí.

vesnice Mezilesí

V dnešní době jen pár domků, nacházejících se jihovýchodně od Kryštofových Hamrů, kde je pár zajímavostí.

město Měděnec

Malé městečko, nacházející se severovýchodně od Klášterce nad Ohří, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Mikulovice

Dnes zaniklá ves, nacházející se východně od Klášterce nad Ohří, kde jsou tři zajímavosti.

vesnice iřetice u Klášterce nad Ohří

Velká část města Klášterec nad Ohří, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Miřetice u Vintířova

Velká část města Klášterec nad Ohří, kde jsou dvě zajímavosti.

obec Místo

Větší obec, nacházející se jihovýchodně od Výsluní, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Načetín

Malebná vesnice, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

vesnice Nechranice

Menší vesnice, nacházející se jižně od Března, kde je několik zajímavostí.

obec Nezabylice

Malá obec, nacházející se jihovýchodně od Chomutova, kde je jedna zajímavost.

vesnice Nová Ves

Menší vesnice, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Nová Víska

Maličká vesnice, nacházející se severně od Kadaně, kde je jedna zajímavost.

vesnice Nová Víska u Rokle

Maličká vesnice, nacházející se severovýchodně od Rokle, kde je jedna zajímavost.

vesnice Nové Třebčice

Maličká ves, nacházející se severozápadně od Veliké Vsi, kde je pár zajímavostí.

vesnice Nové Zvolání

Maličká vesnička, nacházející se jižně od Vejprt, kde je pár zajímavostí.

vesnice Okořín

Větší vesnice, nacházející se západně od Strupčic, kde je několik zajímavostí.

obec Okounov

Malebná obec, nacházející se jihozápadně od Klášterce nad Ohří, kde je několik zajímavostí.

vesnice Ondřejov

Malebná vesnička, nacházející se západně od Perštejna, kde je několik zajímavostí.

vesnice Orasín

Malá vesnička, nacházející se severně od Jirkova, kde je několik zajímavostí.

vesnice Oslovice

Malá vesnice, nacházející se východně od Okounova, kde jsou dvě zajímavosti.

obec Otvice

Velká obec, nacházející se severovýchodně od Chomutova, kde se nachází několik zajímavostí.

obec Perštejn

Velká obec, nacházející se západně od Klášterce nad Ohří, kde je mnoho zajímavostí.

obec Pesvice

Malá obec, nacházející se východně od Chomutova, kde je pár zajímavostí.

obec Pětipsy

Velká obec, nacházející se jihovýchodně od Kadaně, kde je několik zajímavostí.

vesnice Podlesice

Menší vesnice, nacházející se západně od Veliké Vsi, kde je několik zajímavostí.

vesnice Pohraniční

Dnes již v podstatě zaniklá ves, nacházející se severovýchodně od Hory Svatého Šebestiána, kde je několik zajímavostí.

vesnice Poláky

Velká vesnice, nacházející se jihovýchodně od Kadaně, kde je několik zajímavostí.

obec Prunéřov

Dříve velká obec, nacházející se severně od Kadaně, kde je dnes jen pár zajímavostí.

vesnice Přečaply

Velká vesnice, nacházející se jihovýchodně od Údlic, kde je několik zajímavostí.

vesnice Přeskaky

Maličká vesnička, nacházející se západně od Chban, kde je jedna zajímavost.

vesnice Pyšná

Malá vesnice, nacházející se severozápadně od Vysoké Pece, kde je několik zajímavostí.

obec Račetice

Velká obec, nacházející se jihovýchodně od Kadaně, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Radechov

Malá vesnička, nacházející se jihozápadně od Radonic, kde je několik zajímavostí.

vesnice Radenov

Malá vesnice, nacházející se severně od Blatna, kde je několik zajímavostí.

obec Radonice

Velká obec, nacházející se jižně od Kadaně, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Rašovice

Větší vesnice, nacházející se jihovýchodně od Klášterce nad Ohří, kde je jedna zajímavost.

vesnice Rájov

Malá vesnice, nacházející se severozápadně od Perštejna, kde jsou dvě zajímavosti.

obec Rokle

Maličká obec, nacházející se jihovýchodně od Kadaně, kde je několik zajímavostí.

vesnice Roztyly

Malá vesnička, nacházející se severně od Chban, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Sedlec u Radonic

Dnes v podstatě zaniklá ves, kde je jedna zajímavost.

vesnice Soběsuky

Maličká vesnice, nacházející se severně od Chban, kde je několik zajímavostí.

vesnice Sobětice

Maličká vesnička, nacházející se jihovýchodně od Výsluní, kde jsou zachované dvě zajímavosti.

obec Spořice

Malebná obec, nacházející se jihozápadně od Chomutova, kde se zachovali dvě zajímavosti.

vesnice Stranná

Malá vesnička, nacházející se jihovýchodně od Března, kde je několik zajímavostí.

vesnice Strážky

Maličká vesnice, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je jedna zajímavost.

obec Strupčice

Velká obec, nacházející se východně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Střezov

Malá vesnice, nacházející se jihovýchodně od Března, kde je několik zajímavostí.

vesnice Suchdol

Malá vesnička, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

vesnice Suchý Důl

Maličká vesnička, nacházející se jihovýchodně od Klášterce nad Ohří, kde je několik zajímavostí.

vesnice Sušany

Menší ves, nacházející se jihovýchodně od Strupčic, kde je několik zajímavostí.

vesnice Svahová

Malá vesnice, nacházející se severně od Boleboře, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Šerchov

Malá vesnička, nacházející se severně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

vesnice Široké Třebčice

Větší vesnice, nacházející se severovýchodně od Veliké Vsi, kde je několik zajímavostí.

vesnice Škrle

Malá vesnice, nacházející se jihovýchodně od Bílence, kde je několik zajímavostí.

vesnice Šumná

Dnes zaniklá ves, nacházející se jihozápadně od Klášterce nad Ohří, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Třebíška

Malá vesnička, nacházející se jihozápadně od Výsluní, kde je jedna malebná usedlost.

vesnice Tušimice

Maličká vesnice, nacházející se východně od Kadaně, kde je několik zajímavostí.

vesnice Úbočí

Maličká v podstatě neobydlená vesnice, nacházející se jihovýchodně od Výsluní, kde jsou dvě zajímavosti.

obec Údlice

Velká obec, nacházející se jihovýchodně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Údolíčko

Malá vesnice, nacházející se severně od Perštejna, kde je jedna zajímavost.

vesnice Úhošťany

Menší vesnice, nacházející se jižně od Kadaně, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Útočiště

Malá vesnice, nacházející se severně od Perštejna, kde je jedna zajímavost.

vesnice Vadkovice

Větší vesnice, nacházející se západně od Chban, kde jsou dvě zajímavosti.

město Vejprty

Menší město, nacházející se severozápadně od Kadaně, kde je řada zajímavostí.

obec Veliká Ves

Malá obec, nacházející se jihovýchodně od Kadaně, kde je několik zajímavostí.

vesnice Vernéřov

Dříve malebná vesnice, nacházející se východně od Klášterce, která bohužel zanikla.

vesnice Vičice

Malá vesnička, nacházející se jihovýchodně od Března, kde je několik zajímavostí.

vesnice Vikletice

Malá vesnička, nacházející se severozápadně od Chban, kde je několik zajímavostí.

obec Vilémov

Větší obec, nacházející se jihovýchodně od Kadaně, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Vinaře

Malá vesnice, nacházející se severně od Vilémova, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Vinařice

Maličká vesnička, nacházející se v severozápadní části Jirkova, kde je několik zajímavostí.

vesnice Vintířov

Malebná vesnice, nacházející se severozápadně od Radonic, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Vitčice

Menší vesnice, nacházející se severozápadně od Veliké Vsi, kde je několik zajímavostí.

vesnice Voděrady

Maličká vesnička, nacházející se jihovýchodně od Bílenců, kde je jedna zajímavost.

vesnice Vojnín

Malá vesnička, nacházející se jihozápadně od Radonic, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Volyně

Maličká vesnice, nacházející se jižně od Výsluní, kde je několik zajímavostí.

obec Vrskmaň

Menší obec, nacházející se jihovýchodně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

obec Všehrdy

Velká obec, nacházející se jihovýchodně od Chomutova, kde jsou dvě zajímavosti.

obec Všestudy

Větší obce, nacházející se východně od Chomutova, kde je pár zajímavostí.

obec Vysočany

Dříve velká obec, nacházející se východně od Hrušovan, kde se zachovalo pár zajímavostí.

vesnice Vysoká

Dnes již maličká vesnička, nacházející se severozápadně od Málkova, kde se zachovalo několik zajímavostí.

vesnice Vysoká Jedle

Maličká vesnička, nacházející se severně od Místa, kde jsou dvě zajímavosti.

obec Vysoká Pec

Velká obec, nacházející se severovýchodně od Jirkova, kde je několik zajímavostí.

město Výsluní

Menší město, nacházející se severně od Kadaně, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Zahořany

Maličká vesnice, nacházející se severně od Vilémova, kde jsou dvě zajímavosti.

vesnice Zaječice

Větší vesnice, nacházející se jihozápadně od Vrskmaně, kde je jedna zajímavost.

vesnice Zákoutí

Malebná vesnice, nacházející se severně od Blatna, kde je mnoho zajímavostí.

vesnice Zásada u Kadaně

Malá vesnička, nacházející se západně od Kadaně, kde je pár zajímavostí.

vesnice Zelená

Velká vesnice, nacházející se západně od Málkova, kde je několik zajímavostí.

vesnice Želina

Maličká vesnička, nacházející se severozápadně od Rokle, kde je pár zajímavostí.

vesnice Ždov

Malá vesnička, nacházející se západně od Radonice, kde je jedna zajímavost.