logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Mašťov Mezihoří

Málkov

Informace

Městský erb:

Malkov_znak

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Obec Málkov (německy Malkau) se nachází asi 5 km jihozápadně od Chomutova. Název vesnice je odvozen ze jména Málek ve významu ves lidí Málkových. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Malkow (1361), w Malkowie (1543), Malkow (1518), Malkow (1638) nebo Malkau (1787). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361, kdy byla součástí Hasištejnského panství. V roce 1533 se dozvídáme že tato ves je majetkem pánů z Fictumu. Dále se dozvídáme že v roce 1608 byla tato ves připojena k Prunéřovskému panství, jehož součástí byla ves až do zrušení patrimoniální správy. V blízkosti Málkova se po těžbě stříbra nebo pravděpodobněji železné rudy dochovaly dvě štoly a dvě šachty. Průzkum v první polovině 20. století v hornině prokázal 30% obsah pyritu, ale jen malé množství stříbra a mědi. Podle hypotézy Jaroslava Pachnera se na úbočí vrchu Hradiště severovýchodně od Málkova ve středověku po krátkou dobu nacházela osada Stadl. Nedochovaly se o ní žádné písemné zprávy, pouze pomístní název Stadl. Pokud osada existovala, byla snad součástí k tzv. Křimovskému kolonizačnímu újezdu, který ve třináctém století patřil Chotěborovi z Račic. Stadl vznikl nad prvním stoupáním do hor na cestě, která spojovala centrum Chotěborova panství v Račicích s vesnicemi v okolí Křimova. Části cest do Strážek a Nebovaz dosud existují. Osada zanikla nejpozději ve čtrnáctém století, kdy Křimovsko patřilo především řádu německých rytířů z chomutovské komendy a cesta z Račic ztratila smysl. Na místě předpokládané osady se v minulosti křížilo sedm cest a dochovala se řada terénních reliktů, které mohou souviset s těžbou kamene i se stopami po osadě. Bez archeologického výzkumu však nelze existenci osady prokázat. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Po konci 2. světové války byla tato obec postižena odsunem původního německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo 275 obyvatel, tak v roce 1961 zde bylo 183 obyvatel, a tento počet následně klesal, kdy v roce 2011 zde žilo celkem 139 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lkov_(okres_Chomutov)

Zdroj: https://www.malkov.cz/obec/historie/

Dojmy: Malá obec, nacházející se jihozápadně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple v Málkově
lípy u kapličky v Málkově
rozhledna Málkov v Málkově
smírčí kříž 1612 v Málkově