logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Černýš České Hamry

Červený Hrádek

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Červený Hrádek (německy Rothenhaus) je vesnice nacházející se asi 2 kilometry severovýchodně od Jirkova. Původní název vesnice a hradu byl Borek a název Červený Hrádek převládl v patnáctém století. Název Borek se však pro vesnici používal i v šestnáctém století. V historických listinách se jméno vyskytuje například ve tvarech: Borek (1417), Rotenhawse (1432), na Czerwenem Hradku (1542), Czierweny hradek (1555), Rothenhaus nebo Červený Hrádek (1854). Zmínka o Borku z roku 1321 je mylná a vznikla v důsledku omylu Augusta Sedláčka, který hrad Borek zaměnil z Novým Žeberkem. Dějiny vesnice jsou úzce spojeny se stejnojmenným zámkem (Borkem), který pravděpodobně někdy před rokem 1415 založil Dětřich Kraa. Starší zmínky o Borku se vztahují k Jirkovu. Vesnice poskytovala hradu a pozdějšímu zámku hospodářské zázemí (v roce 1549 je doložena existence poplužního dvora). Časem byla do dvora přestěhována správa panství a v okolních domech bydleli úředníci, služebnictvo a od osmnáctého století také dělníci ze zámeckých podniků. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Bohužel ale v průběhu 20. století přišla 2. světová válka a po ní odsun původního obyvatelstva, čím že počet obyvatel zde snížil na polovinu. Zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 422 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo celkem 222 obyvatel. V roce 1961 tato vesnice přestala být samostatnou obcí a stala se součástí města Jirkov. V roce 2011 zde žilo celkem 2011 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%BD_Hr%C3%A1dek_(Jirkov)

Dojmy: Malebná vesnice, nacházející se severovýchodně od Jirkova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Dub u Červeného Hrádku
dub u Nivského potova v Červeném Hrádku
dům čp. 7 v Červeném Hrádku
dům čp. 10 v Červeném Hrádku
dům čp. 11 v Červeném Hrádku
dům čp. 12 v Červeném Hrádku
hrobka rodu Hohenlohe v Červeném Hrádku
Jasan u cesty v Červeném Hrádku
Jízdárna v Červeném Hrádku
kašna v Červeném Hrádku
lovecký altán v Červeném Hrádku
mohyla zedníka v Červeném Hrádku
PP Červený Hrádek v Červeném Hrádku
sloup se sochou Panny Marie v Červeném Hrádku
socha sv. Jana Nepomuckého v Červeném Hrádku
vodárna v Červeném Hrádku
Votivní sloup v Červeném Hrádku
zámek Červený Hrádek v Červeném Hrádku