logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Červený Hrádek Dobřenec

České Hamry

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: České Hamry (německy Böhmisch Hammer) jsou malá vesnice nacházející se asi šest kilometrů na jih od Vejprt. První osídlení spadá nejspíš do 16. století a souvisí pravděpodobně se zpravování železa z nedalekého železnorudného hornického revíru v Kovářské. Značná část obyvatel uprchla před násilnou rekatolizací po bitvě na Bílé hoře na druhou stranu česko-saské hranice, na opačný břeh říčky Polavy do osady Hammerunterwiesenthal. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1847. Nachází se v díle Das Königreich Böhmen: Statistisch-topographisch dargestellt Johanna Gottfrieda Sommera, podle kterého na místě vesnice stával hamr na výrobu plechu a brusírna. Kolem hamru postupně vznikla vesnice, která měla již ve druhé polovině devatenáctého století svou jednotřídní školu. Vzhledem k nepříznivým podmínkám pro zemědělství se zdejší zemědělci zaměřili na výrobu mléka. Ostatní obyvatelé se kromě práce v hamru živili výrobou krajek a dřevěných hraček. Ve dvacátém století si většina z nich nalezla zaměstnání v nedalekých Vejprtech, ale díky hotelu Schmiedl se rozvíjela také turistika. Ve třicátých letech byla do vesnice zavedena elektřina. Drobný průmysl zastupovaly dvě tkalcovny a pletárna. Bývala zde také výrobna lihovin, vyráběly se síťky na vlasy, věnce a smuteční zboží. Živnostníci provozovali čtyři obchody, tři hostince a dvě trafiky. Během druhé světové války byly v provozu kamenolom, tkalcovna, pila, výrobna záclon a pletárna rukavic. Průmysl se udržel ještě krátkou dobu po skončení války, kdy se ve vsi vyráběl kovový nemocniční nábytek a stáčelo se žatecké pivo. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Vejprty, kam patřila až do roku 1930, kdy se stala samostatnou obcí. Po konci 2. světové války došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí. Následně počet obyvatel z původních 251 z roku 1930 v průběhu 2. poloviny 20. století klesal. Svou samostatnost si tato vesnice udržela do roku 1976, kdy se stala součástí obce města Loučná a následně v roce 1986 součástí obce Vejprty, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 58 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Hamry_(Vejprty)

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se jižně od Vejprt, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

hostinec v Českých Hamrech
kostel sv. Alžběty Uherské v Českých Hamrech
pomník Jaroslava Soukupa v Českých Hamrech
pomník obětem 1. světové války v Českých Hamrech