logo prehis.cz Cestování okres Chomutov České Hamry hostinec pomník Jaroslava Soukupa

České Hamry - kostel sv. Alžběty Uherské

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Zdejší vesnice se téměř vylidnila po třicetileté válce. To se následně změnilo s růstem průmyslu v této vsi. To mělo za následek velký příliv nových obyvatel, ale ti museli do kostela odcházet buď do Vejprt či do Loučné pod Klínovcem. To mělo za následek to, že zdejší obyvatelé si přáli mít svůj vlastní kostel. Tento kostel tak byl vystavěn někdy v době kolem roku 1920 podle plánů pro mě neznámého autora. Tento kostelík tak nebyl nikdy farní a svou farou spadal pod správu fary Loučná a to až do roku 2003, kdy byl připojen k Vejprtské farnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Al%C5%BEb%C4%9Bty_Uhersk%C3%A9_(%C4%8Cesk%C3%A9_Hamry)

Dojmy: Zajímavý a jednoduchý kostelík, který je dominantou této vsi.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Alžběty Uherské v Českých Hamrech
kostel sv. Alžběty Uherské v Českých Hamrech
kostel sv. Alžběty Uherské v Českých Hamrech
kostel sv. Alžběty Uherské v Českých Hamrech
×