logo prehis.cz Cestování okres Chomutov České Hamry Domašín

Dobřenec

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Dobřenec (německy Dobrenz) je malá vesnice nacházející se asi 3 km na jihozápad od Mašťova. Název vesnice je zdrobněním odvozen z osobního jména Dobřeň, což také pravděpodobně byla původní varianta názvu osady. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: de Dobrsenz (1281), in Dobrzienczi (1401), in Dobrzinczi (1455), ve vsi Dobrzeny (1542), w Dobrženczy (1545), Doberencz (1593), Dobrzenicz (1615), Dobrentz (1654) nebo Dobrenz (1787).První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1281 a zmiňuje ji jako sídlo Předoty z Dobřence (Pyrsedote de Dobrsenz). Do šestnáctého století vesnice patřila k mašťovskému panství, poté do sedmnáctého století k Doupovu a Neprobylicím. Podle berní ruly z roku 1654 žili ve vesnici po třicetileté válce jen čtyři sedláci a devět chalupníků, kteří obdělávali padesát strychů půdy a dalších osmdesát zůstávalo ladem. Měli celkem dvacet potahů a chovali jedenáct krav, 24 jalovic, třináct ovcí, 24 prasat a jedenáct koz. O sto let později zde kromě zemědělců pracovali také kovář, hrnčíř a mlynář v pronajatém panském mlýně. Ve čtyřicátých letech devatenáctého století měla vesnice 139 obyvatel, byla v ní hospoda a kaple Nejsvětější Trojice na návsi. Patřila také k významným producentům medu. Od roku 1732 Dobřenec tvořil součást krásnodvorského panství, u kterého zůstal až do zrušení patrimoniální správy. Od roku 1850 patřil Dobřenec jako samostatná obec do doupovského okresu, ale o osmnáct let později byl převeden do okresu Kadaň. Jako místní část k němu patřil Emanuelův Dvůr a od roku 1869 také Konice. V padesátých letech dvacátého století obec ztratila samosprávu a stala se místní částí Podbořanského Rohozce a od roku 1961 patří k Mašťovu. Po skončení druhé světové války byla většina obyvatel vystěhována a vesnici se nepovedlo dosídlit ani na polovinu předválečného stavu. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 239 obyvate, tak v roce 1950 zde žilo již jen 76 obyvatel. Pokles počtu obyvatel pokračoval po zřízení vojenského újezdu Hradiště, tak že v roce 1991 zde žilo již jen 6 obyvatel. Přestože byla ve vesnici postavena nová drůbežárna, kravín a mechanizační stanice zemědělské techniky, nedařilo se přilákat obyvatele ani výstavbou čtyř nových obytných domů. Život ve vesnici totiž znepříjemňovaly časté průjezdy zemědělských strojů a vojenské techniky, ale také nedostatek služeb. V roce 1969 zde fungoval jen kiosek s občerstvením a jídelna státního statku. Prodej běžného zboží zajišťovala pojízdná prodejna, která přijížděla jen dvakrát týdně. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 10 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dob%C5%99enec

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se jihozápadně od Mašťova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 4 v Dobřenci
dům čp. 7 v Dobřenci
dům čp. 15 v Dobřenci
dům čp. 23 v Dobřenci
kaple Panny Marie v Dobřenci