logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Červený Hrádek Jasan u cesty kašna

Červený Hrádek - jízdárna

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Původně se v těchto místech nacházel horní vrchnostenský zemědělský dvůr, který byl postaven nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dvůr nechal tehdejší majitel zdejšího panství Jindřich František z Rottenhanu barokně upravit a přestavět na několik manufaktur. Byla zde založena bělírna plátna, tkalcovská manufaktura a tiskárna kartounů. V průběhu 2. poloviny 19. století byla tato továrna pak přestavěna na jízdárnu, čímž získala svůj současný vzhled. V průběhu 2. poloviny 20. století v této budově pak bylo založeno technické muzeum, které je zaměřeno především na letecké souboje z let 1940 – 1945 na území České republiky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%BD_Hr%C3%A1dek_(Jirkov)

Dojmy: Nádherná stavba, která původně byla zdejší továrnou.

Mapa

Fotografie

jízdárna v Červeném Hrádku
jízdárna v Červeném Hrádku
jízdárna v Červeném Hrádku
jízdárna v Červeném Hrádku
×