logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Rájov Roztyly

Rokle

Informace

Městský erb:

Rokle_(okres_Chomutov)_znak

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Obec Rokle (německy Rachel) se nachází asi 3 kilometry jihovýchodně od Kadaně. Vesnice se původně jmenovala Radkovíce (zmínka o villa Radkowicz z roku 1367), ale jméno se s příchodem německého obyvatelstva změnila na Rachel ve významu „hluboko“. Tuto podobu si jméno s určitými obměnami (Rachl, Racherle) uchovalo až do roku 1923, kdy bylo změněno na českou Rokli. Zdena Binterová však s odvoláním na listinu Karla IV. klade Radkovice mezi Nechranice a Naší a považuje Rachel za původní název obce. To vysvětluje rozdíl udávaných let, kdy je Rokle poprvé zmiňována v písemných pramenech. První písemná zmínka o Rokli je z roku 1368, kdy byla součástí majetku města Kadaně, v jejímž vlastnictví zůstala až do osamostatnění v roce 1850. Vrchností zde tedy byl kadaňský purkmistr a městská rada. Od 17. století byla připojena k milžanskému panství a od roku 1643 měla vlastní pozemkovou knihu. Podle Berní ruly z roku 1654 stálo v Rokli pět statků a čtyři chalupy. V letech 1694 a 1695 prodala městská rada několik zdejších domů do soukromého vlastnictví kadaňským měšťanům. Z prodaných usedlostí vznikly dva šosovní dvory: menší dvůr byl tvořen dvěma usedlostmi v majetku rodiny Frischových a tzv. střední dvůr tvořily tři rokelské usedlosti a dvě usedlosti v Prahlech. Po zrušení patrimoniální správy se zdejší vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si zachovala do současnosti. Po druhé světové válce došlo k odsunu původního obyvatelstva, a tak se do vesnice přistěhovalo dostatek Čechů, aby ji dosídlili na předválečnou úroveň. Díky tomu se počet obyvatel v podstatě nezměnil, zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 113 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo celkem 117 obyvatel. Dokonce zde v roce 1950 vznikla jednotřídní škola, ale brzy byla zavřena, jelikož došlo k postupnému odchodu zdejších obyvatel. Byla zde jedna z poboček Státního statku Kadaňská Jeseň. Přestože ve 20. století počet obyvatel spíše klesal, zůstala Rokle samostatnou obcí nejprve v okrese Kadaň a od roku 1961 v okrese Chomutov. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 22 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokle_(okres_Chomutov)

Dojmy: Maličká obec, nacházející se jihovýchodně od Kadaně, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple Panny Marie v Rokli
PP Sluňáky v Rokli
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Rokli
socha sv. Jana Nepomuckého v Rokli
zámek Rokle v Rokli