logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Rokle kaple Panny Marie sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Rokle - PP Sluňáky

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: PP Sluňáky jsou přírodní památka na jihovýchodním okraji vesnice Rokle v okrese Chomutov. Důvodem ochrany jsou křemencové balvany s typickým zvětralým povrchem – jeden z posledních výskytů křemenců roztroušených volně na povrchu a mělce pod povrchem. Balvany jsou pozůstatkem původně souvislé vrstvy třetihorních křemenných pískovců mocné 0,5–2,5 metru, která na počátku paleogénu vznikla v mělkých sníženinách mírně zvlněného reliéfu. Během pozdější fáze paleogénu byly tyto pískovce zpevněny křemitými roztoky, které vzlínaly z podložních hornin a na povrchu se vysrážely. Podle některých hypotéz je možné, že křemencová vrstva vznikla již ve druhohorách. Spojitost výskytu křemenců a blízkých ložisek kaolinu je dávána do souvislosti s výskytem kyselého, sezóně vlhkého a teplého subtropického podnebí. Do stávající polohy se balvany dostaly rozvlečením působením krátkého soliflukčního proudu. Křemencové balvany se v minulosti vyskytovaly v širším okolí Rokle a používaly se k výrobě dinasu – žáruvzdorného materiálu používaného při stavbě vysokých pecí. Dochované balvany patří k posledním místům jejich výskytu v Česku. Chráněné území bylo poprvé vyhlášeno okresním národním výborem v Chomutově dne 24. srpna 1966 jako chráněný přírodní výtvor. Podruhé je ve stejné kategorii vyhlásil chomutovský okresní národní výbor 27. dubna 1990 o celkové rozloze 3,76 ha. Přírodní památka je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 399.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%88%C3%A1ky

Zdroj fotografie kamenu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%88%C3%A1ky

Dojmy: Zajímavá přírodní památka, kde nebyly kameny moc vidět pro vysokou trávu.

Mapa

Fotografie

PP Sluňáky v Rokli
PP Sluňáky v Rokli
PP Sluňáky v Rokli
PP Sluňáky v Rokli
PP Sluňáky v Rokli
PP Sluňáky v Rokli
PP Sluňáky v Rokli
×