logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Rokle socha sv. Jana Nepomuckého

Rokle - zámek Rokle

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: První písemná zmínka o Rokli je z roku 1368, kdy tvořila součást majetku města Kadaně v jejímž vlastnictví zůstala až do osamostatnění v roce 1850. Není známo, kdy přesně vznikl zdejší zámek, ale poprvé se objevuje na katastrální mapě z roku 1842 jako součást zdejšího poplužního dvora. Původně byl barokním panským domem a patřil držiteli jednoho z místních šosovních dvorů. V roce 1847 byl zámek podle letopočtu nad vchodem přestavěn do současné podoby klasicistní podoby. Po roce 1948 patřil zámek státnímu statku, v jehož majetku zůstal až do roku 1990. V této době zde pravděpodobně vznikla restaurace a infocentrum. Jednopatrová zámecká budova má čtvercový půdorys s jehlancovou střechou. Stěny člení trojice říms: přízemní, mezipatrová a korunní a jejich omítka napodobuje bosované zdivo. Zdobí je rizality s mírně vystoupenými pilastry, které nesou trojúhelníkový tympanon. Střechu zakončuje čtyřboká věžička.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokle_(z%C3%A1mek)

Dojmy: Krásný klasicistní zámek, který je jednou z památek této obce.

Mapa

Fotografie

zámek Rokle v Rokli
zámek Rokle v Rokli
zámek Rokle v Rokli
zámek Rokle v Rokli
zámek Rokle v Rokli
×