logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Strupčice Suchdol

Střezov

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Střezov (německy Strössau) je malá vesnice se nachází asi 1,5 kilometru jihovýchodně od Března. Název vesnice je odvoze z osobního jména Střež ve významu Střežův dvůr. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Strziezow (1368), in Strzezewie (1447), w Strzezowie (1543), s vesnicemi Strzezowem… (1529), Stroza (1623), Stresau (1787) nebo Strösau (1846). První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1368, kdy na jejím místě stál jediný poplužní dvůr. Roku 1440 patřil Hansovi ze Strziezowa, ale později se majitelem stal Plichta ze Žerotína, kterému v letech 1440–1443 patřilo březenské panství. Podle privilegia, které Březnu udělil, měli lidé ze Střezova stejná práva a povinnosti jako obyvatelé Března. Od Plichty statek získali Hasištejnští z Lobkovic, kteří ho připojili k hasištejnskému panství. Po nich se majiteli Střezova stali Satanéřové z Drahovic, kteří jej prodali Linhartu Štampachovi ze Štampachu. V první čtvrtině sedmnáctého století ve vesnici žil stejnojmenný syn astronoma Tycha Braha s manželkou Markytou Razickou z Vchynic, rozenou z Fictumu. Přestěhovali se sem z Prahy, když po otcově smrti rodina přišla o pravidelný příjem a za odstupné ve výši dvaceti tisíc tolarů koupila majetek na venkově. Štampachům Střezov patřil až do začátku třicetileté války. Linhartův syn Jan Jindřich Štampach se zúčastnil stavovského povstání, za což byl odsouzen ke ztrátě veškerého majetku. Vesnici potom získal do zástavy Jaroslav Bořita z Martinic. Podle berní ruly z roku 1654 ve Střezově žilo pět sedláků, devět chalupníků a čtyři poddaní bez majetku. Celkem jim patřil 23 krav, třináct jalovic, 43 ovcí, 29 prasat a dvacet koz. Hlavním způsobem obživy bylo zemědělství. Kromě chovu zvířat se pěstovala pšenice a žito, jeden sedlák měl šenk a stál zde mlýn s jedním kolem na nestálé vodě připomínaný také v Tereziánském katastru z roku 1748. Od Jaroslava Bořity Martinice vesnici koupil jeho zeť Florián Žďárský ze Žďáru. Později se stala součástí martinického panství Ahníkov. Podle soupisu panství z roku 1794 stálo ve Střezově třicet domů, hospoda, mlýn, poplužní dvůr s ovčínem a žilo v něm 157 obyvatel. Kromě běžného zemědělství si lidé v zimě přivydělávali spřádáním lnu. Roku 1794 Martinicové vymřeli po meči, a majitelkou panství se stala Marie Anna z Althanu. Dalším vlastníkem byl hrabě z Wolkensteinu-Trostburgu a jeho syn statek roku 1880 prodal Františku Preidlovi z Hassenbrunu, majiteli prunéřovského zámku. Statek zdědil Preidlův syn Emanuel Karsch, za kterého byl dvůr s více než 157 hektary půdy během pozemkové reformy rozdělen na čtyři části. Co se týká samotné vesnice, tak po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Hoetice, kam patřila do roku 1890, kdy se stala samostatnou obcí. Po druhé světové válce byli původní němečtí obyvatelé vystěhováni, ale vesnici se podařilo částečně dosídlit. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo 246 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 148 obyvatel. Díky tomu se z v roce 1961 stala tato ves součástí obce Březno, kam spadá do současnosti. V polovině šedesátých let dvacátého století byly na okraji vesnice postaveny čtyři bytové domy pro Slováky a Bulhary, kteří zde pracovali na zemědělské brigádě. Část z nich ve Střezově poté zůstala. Počet obyvatel se ve druhé polovině dvacátého století přesto snižoval a trend se změnil až po roce 1991, kdy byly znovu obydleny prázdné domy. Ještě předtím, v letech 1988–1989, byla vesnice napojena na nový vodovod. Oba historické hospodářské areály u domů čp. 1 a 8 však chátraly. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 33 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99ezov

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se jihovýchodně od Března, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 13 ve Střezově
PP Střezovská rokle ve Střezově