logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Přeskaky Račetice

Pyšná

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Pyšná (německy Stolzenhan) je vesnice nacházející se 3 km na severozápad od Vysoké Pece. Původní název vesnice vznikl spojením středněhornoněmeckého slova stolz (nádherný) a hain (háj). V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: zu Stolezenhain (1383), Sstolezenhan (1542 a 1549), Sstolezhan (1555), Stoltzen Hahn nebo Stoltz Hahn(1651), Sstolczenheimb (1654), Stolzenhan (1787) a Stolzenhahn nebo Stolzenhain (1846).První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1383, kdy ves patřila pod správu hradu Nový Žeberk. Pod tento hrad ves spadala až do roku 1454, kdy se stala součástí panství Červený hrádek, jehož osudy následně sdílela. V roce 1835 se nedaleko vesnice v Karolinině údolí v dole Jeroným pokusně těžila stříbrná ruda. Štola v té době měřila asi 190 metrů a přetínala osm rudných žil. Jednu z nich o mocnosti osmdesát až sto centimetrů sledovala čtyřicet metrů dlouhá chodba. Kromě malého množství stříbra žíla obsahovala arsenové rudy a křemen. Výsledky nebyly uspokojivé, a proto byl důl nejspíše brzy uzavřen, aniž by byla zahájena skutečná těžba. Větší úspěch měla těžba železných rud. Železný hamr pánů ze Šumburka zde podle pověstí fungoval už ve 14. století. Ruda se zde těžila řadou šachet a štol na skarnových a žilných ložiscích. Poslední zaznamenaný pokus o znovuotevření starší štoly Požehnání boží proběhl roku 1856. Ve stejné době však byl omezován provoz v blízkých železárnách, takže důl otevřen nebyl. Roku 1940 se v Karolinině údolí se o obnovení těžby pokusila kadaňská firma Kräupl a Hartman, která vyzmáhala dvě starší štoly. Vzorek získané rubaniny údajně obsahoval 51,5 gramu stříbra, šest gramů zlata a menší množství mědi, olova a železa v jedné tuně. Okupační úřady se objevem intenzivně zabývaly, ale průzkum po čase skončil s výsledkem, že se ložisko nevyplatí dobývat. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala součástí obce Červený hrádek, kam patřila až do roku 1900, kdy se stala samostatnou obcí. Po konci 2. světové války byla vesnice postižena odsunem původního obyvatelstva, kdy v roce 1930 zde žilo celkem 177 obyvatel a v roce 1950 zde žilo již jen 43 obyvatel. To mělo za následek, že se tato ves stala roku 1950 součástí obce Boleboř a následně v roce 1976 součástí obce Vysoká Pec, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 50 obyvatel.

Zdroj: http://www.horskyhotelpysna.cz/?str=historie-obce-pysna

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Py%C5%A1n%C3%A1

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se severozápadně od Vysoké Pece, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 4 v Pyšné
dům čp. 10 v Pyšné
dům čp. 36 a 37 v Pyšné
dům čp. 38 v Pyšné
dům eč. 129 v Pyšné
dům eč. 200 v Pyšné
hrad Nový Žeberk v Pyšné
kaple Panny Marie v Pyšné
pomník obětem 1. světové války v Pyšné