logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Suchdol Sušany

Suchý Důl

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Suchý Důl (německy Dörnthal) je vesnice nacházející se asi 3,5 km na východ od Klášterce nad Ohří. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech Durrental (1281), Suchy duol (1443, 1460), in Suchem dole (1488), Suchey duol (1593), Dürrenthal nebo Dörnthal (1787) a Dörnthal (1846).První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1281, kdy patřila pánům ze Šumburka. Bývala součástí panství hradu Egerberk a spolu s ním ji roku 1460 od Půty z Illburka koupil Buš z Fictumu. Jeho potomci panství drželi až do roku 1557, kdy je od nich koupil Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic. Za něj byl roku 1572 sepsán urbář, podle kterého v Suchém Dole bydlelo sedm osadníků, kteří ročně na dávkách odváděli sedm kop grošů, jeden strych ovsa jednu a půl kopy vajec a dvanáct slepic. Kromě toho museli pracovat dva dny na panské chmelnici a vinohradu. Po třicetileté válce byla roku 1654 sepsána berní rula. Vzhledem k neúrodným polím byl pro obyvatele vesnice hlavním zdrojem obživy chov dobytka a práce v lese. Ve vsi v té době žilo šest chalupníků, jeden zahradník a jeden člověk bez majetku. Společně jim patřilo jedenáct potahů, devět krav a šest jalovic. V roce 1863 měla vesnice čtrnáct domů a 56 obyvatel, kteří opět chovali především dobytek. Děti chodily do školy v Rašovicích. Po zrušení poddanství se Suchý Důl stal roku 1850 samostatnou obcí, ale od roku 1869 je uváděn jako osada Rašovic. Spolu s nimi byl v roce 1961 připojen ke Klášterci nad Ohří. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 55 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 33 obyvatel a tento počet následně již jen klesal. Dle sčítání z roku 2011 zde žil pouze jeden obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Such%C3%BD_D%C5%AFl_(Kl%C3%A1%C5%A1terec_nad_Oh%C5%99%C3%AD)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jihovýchodně od Klášterce nad Ohří, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 4 v Suchém Dole
dům čp. 5 v Suchém Dole
dům čp. 6 v Suchém Dole
kaple Navštívení Panny Marie v Suchém Dole