logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kýšovice Lestkov

Lažany

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Lažany (německy Losan) jsou malá vesnice nacházející se asi 1,5 km na severovýchod od Hrušovan. Název vesnice je odvozen ze slova láz (staročesky pozemek nebo pole) ve významu ves lažanů (lidí, kteří žijí na lázu). V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Lasan (1209), Lazan (1343), Laziany (1575), Laschan (1787) nebo Losan, Loschan a Ložan (1846). Poblíž vesnice byl v roce 1907 nalezen depot z doby bronzové s celkovou hmotností 40 kilogramů. Více než polovinu hmotnosti tvořily měděné ingoty. K ostatní předmětům patřily bronzové nástroje (zlomky srpů, seker a nožů), šperky (jehlice, náramky, opasky, spirálové náramky) a zbraně (zlomky mečů a kopí). První písemná zmínka o Lažanech pochází z roku 1209. Vesnice tehdy patřila oseckému klášteru, který byl jejím vlastníkem ještě roku 1364. Později o ni přišel, protože roku 1436 císař Zikmund Lažany, spolu se Škrlí, Vysočany a Velemyšlevsí, zastavil Hanuši Henigárovi. Do vlastnictví kláštera se Lažany vrátily až v roce 1525, ale roku 1580 je znovu spravoval císař a později se staly majetkem pražského arcibiskupa. Definitivně se Lažany vrátily do klášterního majetku až v roce 1626 a klášter je spravoval prostřednictvím svého statku ve Škrli až do zrušení poddanství v roce 1850. Po zrušení patrimoniální správy se pak z této vsi stala samostatná obec. Podle berní ruly z roku 1654 ve vsi žilo deset sedláků a dva chalupníci, kteří pěstovali obilí a přebytky prodávali formanům projíždějícím po cestě z Loun do Chomutova. Dále ve vsi žil obecní pastýř a dva nádeníci. Význam zemědělství přetrval až do devatenáctého století, kdy se v okolí vesnice pěstovalo nejen obilí, ale také jetel, kukuřice, zelenina, okurky, chmel a řepa. Z dobytka bývalo ve vsi okolo dvaceti koní a 130 kusů skotu. Od poloviny devatenáctého století do jeho šedesátých až sedmdesátých let zde byl W. Starckem otevřen hnědouhelný důl Urban, ve kterém se těžilo 100–150 tun uhlí ročně. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního obyvatelstva a dosídlení obyvatel z vnitrozemí. To mělo za následek, že zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 125 obyvatel, tak v roce 1950 zde jich bylo již jen 75. Roku 1950 v Lažanech zahájilo činnost jednotné zemědělské družstvo, ale během roku 1960 bylo začleněno do jednotného zemědělského družstva 9. květen Hrušovany. Nakonec v roce 1961 přišli Lažany o svou samostatnost a stali se součástí obce Hrušovany, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 60 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/La%C5%BEany_(Hru%C5%A1ovany)

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se severovýchodně od Hrušovan, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 3 v Lažanech
dům čp. 7 v Lažanech
dům čp. 12 v Lažanech
kaple sv. Jana v Lažanech
krucifix v Lažanech