logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Lažany kaple sv. Jana

Lažany - krucifix

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento zajímavý kamenný snad barokní kříž byl vytvořen někdy v průběhu 2. poloviny 18. století či v 1. polovině 19. století, jelikož ještě není zachycen na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768, ale již je zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843. Kříž byl vytvořen na vysokém podstavci s reliéfem světce. Zajímavostí pak je, že poblíž tohoto kříže v roce 1907 byl nalezen 3 000 let starý depot z doby bronzové, který vážil 42 kg a obsahoval zbraně, šperky a mince. Kdo či proč zde toto jmění uschoval nevíme, ale jisté je že tento poklad je možné si v současnosti prohlédnout v Teplickém muzeu a jedná se o jeden z největších depotů v Čechách. Každopádně po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být kříž udržován a postupně chátral a pravděpodobně byl i ničen. Nakonec se však v roce 2014 dočkal své rekonstrukce a v roce 2015 bylo upraveno i jeho blízké okolí.

Zdroj: Naučné tabule

Dojmy: Zajímavý kříž, u kterého se svého času nalezl poklad.

Mapa

Fotografie

krucifix v Lažanech
krucifix v Lažanech
krucifix v Lažanech
×