logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Domina Droužkovice

Drmaly

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Drmaly (německy Türmaul) je vesnice nacházející se 2 km na jihozápad od Vysoké Pece. Název vesnice vychází z českého příjmení Drmal, které je odvozeno ze slovesa drmati ve významu škubat, lomcovat nebo klátit. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: Dormaul (1542), Dyrmohl (1549), Dyrmaul (1606), Thürmel (1787) nebo Türmaul a Türmel (1846). První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1542. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Červený Hrádek. V roce 1900 se pak stala samostatnou obcí. Po konci 2. světové války zde došlo k odsunu původního obyvatelstva a dosídlení obyvatel z vnitrozemí, takže zatím co v roce 1930 zde žilo celkem 381 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo celkem 274 obyvatel. V roce 1961 se pak tato vesnice stala součástí obce Vysoká Pec, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 168 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Drmaly

Dojmy: Velká vesnice, nacházející se jihozápadně od Vysoké Pece, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

krucifix v Drmalech
PP Drmaly v Drmalech
smírčí kříž 1609 v Drmalech