logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Zákoutí Zelená

Zásada u Kadaně

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Zásada u Kadaně (do roku 2002 Zásada u Rašovic, německy Sosau) je malá vesnice nacházející se asi 3 kilometry západně od Kadaně. Původ názvu vesnice je nejasný. Slovo zásada označovalo místo, kde lovci číhali na kořist. Ve staročeštině také existovalo sloveso zasaditi se ve významu někde se usadit, popř. ve významu zasaditi hranice, tj. označit hranici mezníky. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Zasada (1454 a 1460), Zasadie (1488), Saza (1489), z Zásady (1508), zur Sosa (1583), Soza (1654), Sosau (1787), Sosau nebo Sossau (1846) a Zásada nebo Sosau (1848). Původní název vesnice zněl pouze Zásada, ale od 1. července 1960 se pro její odlišení od zaniklé Zásady u Málkova, změnil na Zásada u Rašovic. Od roku 2002 se jméno znovu změnilo na Zásada u Kadaně. První písemná zmínka pochází z roku 1454, kdy patřila k panství blízkého hradu Egerberk a později přešla do majetku kadaňských měšťanů. Její vlastník, Franz Peck, byl obviněn ze zrady krále Jiřího z Poděbrad a odsouzen ke ztrátě majetku. Novým majitelem se stal kadaňský purkmistr Zikmund Leymer. Následovalo období rychlého střídání majitelů, až ji roku 1610 získala Kadaň a připojila ji ke svému milžanskému panství. V té době v Zásadě stálo šest usedlostí, hospodářský dvůr a krčma. Nejméně od roku 1604 byl zřízen přívoz přes Ohři. Ve druhé polovině 17. století byl jeden ze tří zásadských mlýnů přestavěn na papírnu. Papírna fungovala až do roku 1845 (jiné zdroje uvádí až rok 1867), kdy byl její provoz pro malý odbyt ukončen a budova byla přestavěna zpět na mlýn. V roce 1707 byla v okolí Zásady zahájena těžba seladonitu neboli kadaňské hlinky, která se používala pro výrobu zelených venkovních nátěrů. Jeden ze dvou mlýnů mlel obilí místních obyvatel a druhý směl mlít obilí jen pro okolní vesnice. Hospodářský dvůr byl během vlády Josefa II. zrušen a rozparcelován. Od roku 1850 byla Zásada připojena ke Kadaňské Jeseni, u které zůstala více než sto let. V krátkém období let 1960–1962 patřila k Rašovicím a od roku 1963 je místní částí Kadaně. Po konci 2. světové války došlo k odsunu německého obyvatelstva a k dosídlení obyvatel z vnitrozemí, takže zatím co v roce 1930 zde žilo 100 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již jen 42 obyvatel. Dle sčítání z roku 2011 zde pak žilo celkem 11 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1sada_u_Kadan%C4%9B

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se západně od Kadaně, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple Panny Marie v Zásadě u Kadaně
kaplička v Zásadě u Kadaně
zásadská lípa v Zásadě u Kadaně