logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Stranná Strupčice

Strážky

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Strážky (německy Troschig) jsou malá vesnice nacházející se asi 6,5 kilometru od Chomutova. Původní název vesnice zněl Stráž. Po zpustnutí vesnice byl název změněn na Strážky a poněmčováním různě zkomolen. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Strasch (1281), Droschkaw (1560), Droschka (1563), Drosskow (1571), Drosska (1606), Droschig (1606), Drožik (1654), Droschig a Troschik (1787) a Droschig nebo Troschig (1854). Jiné zdroje uvádí, že zmínka z roku 1281 patří k nedaleké vesnici Stráž, popř. že název vesnice je odvozen jako zdrobnělina podstatného jména Stráž nebo ze slova dražka, které označovalo pěšinu pro dobytek. Počátky vesnice jsou nejasné, protože v literatuře bývá zaměňována s nedalekou Stráží. Podle Zdeny Binterové pochází první písemná zmínka až z roku 1560, kdy je vesnice uváděna v chomutovském urbáři. Druhou možnost, že Strážky jsou vesnicí zmíněnou v donační listině Chotěbora z Račic z roku 1281, uvádí mimo jiné Martin Volf. Archeologický výzkum zaniklého domu čp. 9 odkryl horizont středověké zástavby datovaný keramickými střepy do třináctého až patnáctého století. Nálezy ze třináctého století poskytl také záchranný archeologický výzkum při stavbě silnice I/7. Je tedy možné předpokládat, že Strážky byly součástí starší části tzv. Křimovského újezdu. Strážky patřily k chomutovskému panství. V roce 1606 v nich žilo devět poddaných, k jejichž povinnostem patřila údržba cesta a mostů a práce při těžbě dřeva, sklizni a senoseči. Ve vesnici byla krčma, která musela odebírat chomutovské pivo a prodávat je směla jen při svatbách, křtinách, církevních svátcích a od sedmnáctého století i na konci týdne. Podle berní ruly z roku 1654 vesnici spravovali úředníci z městského statku v Krásné Lípě. Žilo zde osm sedláků, kterým patřilo čtrnáct potahů, osmnáct krav, 33 jalovic a patnáct koz, a jeden poddaný závislý na obci s dvěma krávami, dvěma jalovicemi a jednou kozou. Hlavním způsobem obživy bylo zemědělství. Pěstovalo se především žito, ale také ječmen, oves, len a další plodiny. Někteří lidé pracovali v městských lesích nebo v lomu na vrchu Klenovec. Zejména v zimě si lidé přivydělávali domácí výrobou krajek a ozdobných prýmků. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí obce Domina a v roce 1880 se stala samostatnou obcí. V roce 1930 zde žilo celkem 159 obyvatel, ale následně přišel odsun německého obyvatelstva a dosídlení z vnitrozemí, kdy počet obyvatel klesl dle údaje z roku 1950 na 58 obyvatel. Díky tomu se tato tehdy samostatná obec stala roku 1950 součástí obce Domina a v roce 1961 součástí obce Křimov, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 32 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BEky_(K%C5%99imov)

Dojmy: Maličká vesnice, nacházející se severozápadně od Chomutova, kde je jedna zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 11 ve Strážkách