logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Hrádečná Chbany

Hrušovany

Informace

Městský erb:

Hrušovany_CoA

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Obec Hrušovany (německy Hruschowan) se nachází asi 10 km jihovýchodně od Chomutova. Název vesnice znamená ves Hrušovanů a je odvozen buď ze staršího názvu Hrušov, nebo podle místa odkud původní obyvatelé vesnice přišli. V historických pramenech se jméno vyskytuje ve tvarech: de Grussowan (1209), de Hrussowan (1266), na hrussowanech (1542), Hrussowany (1623) nebo Hruschowan a Hrussowa (1787). První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1209, kdy byla zmíněna v listině Oseckého kláštera, kde se objevují svědci Broeda a jeho syn Thirsech z Grussovan. Více historie rozvedu u zámku Hrušovany. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Po konci 2. světové válce zde došlo k odsunu původního německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel z vnitrozemí, takže zatím co v roce 1930 je zde zmiňováno 240 obyvatel, tak v roce 1950 již jich tu je jen 163. 2. polovina 20. století pak byla ve zdejší obci ve znaku demolic, kdy byly zničeny některé zdejší významné památky. V této době nebyly zbořeny jen kostel a zdejší zámek, ale také několik zdejších kaplí v okolí obce. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 383 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1ovany

Zdroj: https://www.obec-hrusovany.cz/obec/historie/

Dojmy: Velká obec, nacházející se jihovýchodně od Chomutova, kde i přes demolice se zachovali některé zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

kostel sv. Bartoloměje v Hrušovanech
pamětní kámen v Hrušovanech
pomník Hanse Kudlicha v Hrušovanech
pomník obětem 1. světové války v Hrušovanech
socha sv. Rocha v Hrušovanech
sousoší Kalvárie v Hrušovanech
zámek Hrušovany v Hrušovanech