logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Čejkovice Černý potok

Černovice

Informace

Městský erb:

Černovice_(Chomutov_District)_CoA

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Obec Černovice (německy Tschernowitz) se nachází asi 4 km jihozápadně od města Chomutov. Název vesnice je odvozen z osobního jména Černa ve významu ves lidí Černových. V historických listinách se jméno vyskytuje ve tvarech: Schirnowitz (1281), Zschirniwitz (1497), Cziernowicz (1587), Cziernowicze (1606), Czirnowiczy (1623), Cžernowicze (1787) nebo Tschernowitz (1846). Jiný výklad odvozuje historický zápis Schirnowitz ze jména Žernovice ve významu ves kameníků, kteří vyrábějí žernovy. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1281, kdy pravděpodobně patřila chomutovskému Řádu německých rytířů. Součástí chomutovského panství byla i v roce 1488, kdy Beneš z Veitmile († 1496) vypořádal finanční nároky řádu, a získal tak panství do svého majetku. Z doby pánů z Veitmile se dochovaly opisy listin se záznamy práv a povinností černovických obyvatel. Později Černovice získali Štampachové ze Štampachu a připojili je ke svému ahníkovskému panství, o které však přišli během pobělohorských konfiskací. Zabavené panství od královské komory koupil v roce 1623 Jaroslav Bořita z Martinic. Když panství v roce 1791 zdědila hraběnka Marie Anna z Althanu, byl sestaven jeho inventář, který v Černovicích uvádí čtyři sedláky s potahem, deset sedláků s polovičním potahem, dvacet pět sedláků bez potahu a devatenáct domkářů. Obsahoval také soupis robotních povinností (místní museli ročně odpracovat 2 184 dní s potahem, 2 200 dní ruční práce v létě a 1 091 dní v zimě) a finanční náhrady ve výši přes 681 zlatých, kterou museli černovičtí zaplatit vrchnosti, aby nemuseli robotovat. Ve stejném roce byla otevřena otevřena první škola. Dalšími majiteli panství se od roku 1810 stali pánové z Firmian a v roce 1848 hrabě Karel z Wolkensteinu. Na svazích vrchu Hradiště nacházely pískovcové a křemencové lomy, jejichž kámen se používal při stavbě chomutovských kostelů ale i dalších staveb v širším okolí. Největšího rozmachu dosáhlo zpracování kamene mezi lety 1680 až 1720, ale zaniklo až koncem 19. století. Kromě toho od 16. století do roku 1895 ve vsi fungoval hamr. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala samostatnou obcí. V 70. letech 19. století u Černovic vznikl malý hnědouhelný důl Karla von Mayera. Uzavřen byl již v dalším desetiletí. V první polovině 20. století se také těžily kaolinizované jíly, ze kterých se v cihelně až do jejího požáru v roce 1951 vyrábělo žáruvzdorné šamotové zboží. Koncem 19. století měřilo černovické území necelých 607 ha (337 ha orné půdy, 30 ha zahrad, 19 ha luk, 38 ha pastvin a 23 ha nevyužitelné půdy). Většina z 553 obyvatel pracovala v zemědělství, ale byli tu také tři kupci, čtyři hostince, jeden výčep, dva obuvníci, jeden pekař, kovář, řezník, krejčí a truhlář. Část obyvatel pracovala na železnici. Po konci 2. světové války došlo k odsunu původního německého obyvatelstva a došlo k dosídlení obyvatel z vnitrozemí. Takže zatím co ještě v roce 1930 zde žilo celkem 892 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo již 644 obyvatel. V roce 1950 v Černovicích vzniklo jednotné zemědělské družstvo, které se později sloučilo s družstvem ve Spořicích a společně se staly součástí údlického JZD Vpřed. Na počátku 60. let 20. století byl rekonstruován starý dřevěný vodovod z 19. století a v roce 1967 založen Zemědělský nákupní a zásobovací závod. V roce 1961 přišla tato obec o svou samostatnost a stala se součástí obce Spořice, ale již v roce 1969 se stala tato ves opět samostatnou obcí, kterou je do současnosti. Místní kino bylo v 70. letech přestavěno na kinokavárnu, ale postupně byl omezován provoz původně pětitřídní školy, až byla v roce 1976 zcela zrušena. Do urbanismu vesnice zasáhl postup těžby hnědého uhlí v Lomu Nástup, kvůli kterému musela být přeložena železniční trať z Chomutova do Karlových Varů a také silnice I/13. Při budování jejich náhrad byla zbořena řada zemědělských usedlostí a církevních staveb. Dne 25. dubna 2018 bylo schváleno usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu udělení znaku a vlajky obce. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 647 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernovice_(okres_Chomutov)

Dojmy: Velká obec, nacházející se jihozápadně od Chomutova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 5 v Černovicích
dům čp. 10 v Černovicích
dům čp. 57 v Černovicích
dům čp. 80 v Černovicích
hradiště u Černovic
kaplička v Černovicích
Mariánský sloup v Černovicích
pomník v Černovicích
pomník obětem 1. světové války v Černovicích
pomník obětem při stavbě trati v Černovicích
PP Černovice v Černovicích
PP hradiště u Černovic
smírčí kříž 0838 v Černovicích