logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Černovice dům čp. 80 kaplička

Černovice - hradiště u Černovic

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Toto hradiště bylo založeno na náhorní plošině hory kopce Hradiště u Černovic. Nejstarší zdejší osídlení na tomto hradiště pochází již z doby kamenné, někdy mezi lety 4200 – 2200 př. n. l. Toto osídlení dokládá množství nalezených keramických střepů a štípané industrie. Další zdejší osídlení se zde nacházelo mezi lety 1300 – 1050 př. n. l., kdy bylo hradiště v této době mladší doby bronzové osídleno knovízskou kulturou. Právě touto kulturou byly založeny zdejší hradební opevnění tohoto hradiště. Poslední známé osídlení na tomto hradišti pak pochází z 8. - 10. století, kdy zde sídlily Slované. Tento kmen opravil zdejší hradby a částečně je přebudoval, čímž získalo hradiště zdejší podobu opevnění, které se zachovalo do současnosti. Nejstarší archeologický průzkum této lokality pak začal probíhat již na konci 19. století, kde zdejší hradiště prozkoumával kustod Teplického muzea A. H. Faasl. Tento muž zde nalez keramické střepy, které pochází z doby posledního osídlení. Další průzkum zde proběhl mezi lety 1927 – 1939, kdy jej provedl horník a obchodník H. Kraus z Černovic, který prozkoumával zdejší středověkou štolu. Tato štola je dlouhá 98,5 m a dodnes není jasné co se v ní těžilo. Tento muž pak nelezl v naplaveninách této štoly ozubený srp, motyky, kopáče, kladiva, železnou jehlici, zlomky podkovy, ale také keramické střepy, přeslen, knoflík či pokličky. V roce 1976 proběhl již na ploše odborný archeologický průzkum pod vedením PhDr. Zdeňka Smrže. Právě během tohoto průzkumu bylo hradiště zmapováno do současných poznatků, které máme zde.

Zdroj: https://www.archeologienadosah.cz/vylety/vylet-na-hradiste-u-cernovic

Dojmy: Rozsáhlé hradiště, ze kterého je krásný výhled do okolí.

Mapa

Fotografie

hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
hradiště u Černovic
×